Volg ons twitter linkedin Youtube RSS

Bedrijfslocaties

Ruimte voor bedrijvigheid
Zorgvuldig ruimtegebruik in het Brabantse landschap bewerkstelligen. Een goed economisch vestigingsklimaat voor ondernemers op een duurzame manier waarborgen. Deze doelstellingen vervult BOM Bedrijfslocaties door als regisseur en procesmanager op te treden bij de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen in Noord-Brabant.

Regisseur
BOM Bedrijfslocaties is betrokken bij het totale herstructureringsproces, van initiatief tot realisatie, en stuurt op het tot stand komen van masterplannen en herstructureringsplannen waarbij gemeenten, ondernemers en andere private partijen betrokken kunnen zijn. De benodigde investeringsmiddelen zijn afkomstig uit het kapitaalfonds BHB Capital.

Kenniscentrum
BOM Bedrijfslocaties vindt het belangrijk om haar grote kennis en ervaring op het gebied van herstructurering te delen met andere partijen. Ook wanneer de BOM Bedrijfslocaties zelf niet betrokken is bij een herstructurering. BOM Bedrijfslocaties fungeert dan ook als kenniscentrum voor bedrijven en gemeenten.