Volg ons twitter linkedin Youtube RSS

Herstructureren

Veroudering, verrommeling en leegstand zijn voorbeelden van problemen waar bedrijventerreinen in Noord-Brabant mee te kampen hebben. Als het gaat over herstructurering van een bedrijventerrein, dan wordt daarmee bedoeld: alle eenmalige ingrepen in het bedrijventerrein die de veroudering van het terrein als geheel tegengaan en die niet tot het reguliere onderhoud worden gerekend.

Herstructurering is niet een taak van de BOM Bedrijfslocaties alleen. Zij zijn erop uit om partijen als gemeenten, ondernemers en lokale vastgoedpartijen in een vroegtijdig stadium aan tafel te krijgen en te binden aan herstructureringstrajecten. De focus voor BOM Bedrijfslocaties ligt bij herstructurering met name op revitalisering en herprofilering.

  • Revitalisering: een integrale aanpak om de deels technische, economische en maatschappelijke veroudering tegen te gaan. Het vestigingsmilieu wordt vernieuwd, waarbij bestaande economische functies behouden blijven.
  • Herprofilering: het terrein krijgt (deels) een andere werkfunctie, met een hogere vastgoedwaarde (bijv. kantoren). Een integrale aanpak bestrijdt de economische, maatschappelijke en ruimtelijke veroudering.

Herstructurering wordt steeds vaker door middel van een vernieuwende vraaggerichte manier aangepakt. Een aanpak die BOM Bedrijfslocaties mee ontwikkeld heeft. Klik hier voor meer informatie hieromtrent.