Investeren in excelleren
Volg ons twitter linkedin Youtube

Lopende projecten

BOM Bedrijfslocaties heeft ruim 30 projecten onder handen. Deze projecten zijn in te delen in de volgende categorieën: 

  • Oorspronkelijke herstructureringsopgave
    In deze projecten ligt de nadruk op herstructureren.
  • Stedelijke concentratiegebieden
    In deze projecten is herstructureren gekoppeld aan het ontwikkelen van knooppunten (zowel stedelijke als goederenknooppunten).
  • Prioritaire clusters/maatschappelijke opgaven
    In deze projecten wordt ingezet op het ontwikkelen van economische topclusters door herstructurering van innovatie bevorderende werklocaties (zoals campussen, value parks en science parks).