Volg ons twitter linkedin Youtube RSS

Ontwikkelen

Om tot de top van de Europese kennis- en innovatieregio’s te behoren, heeft Brabant ook behoefte aan een internationaal concurrerend vestigingsklimaat. In de in het voorjaar van 2012 vastgestelde Strategie Bedrijventerreinen en andere Werklocaties van de provincie is een tweesporenstrategie uitgewerkt.

Spoor 1 houdt in de basis op orde. BOM Bedrijfslocaties treedt in dit kader op als adviseur in de Regionale Ruimtelijke Overleggen (RRO's) in de vier regio's in Brabant. Een van de doelsteling van en de RRO's is herstructurering als kwalitatieve verbetering van bestaande verouderde bedrijventerreinen.

Spoor 2 bestaat enerzijds uit de reguliere herstructureringsopgave van BOM Bedrijfslocaties, die ruim 30 projecten omvat. Anderzijds vormen in spoor 2 de topsectoren de leidraad. De opgave is om in verschillende economische clusters de ontwikkeling van werklocaties nadrukkelijk te koppelen aan het innovatiebeleid. Anders gezegd, in spoor 2 wordt ingezet op versterking en internationalisering van de economische clusters. 

In de praktijk blijkt dat herstructurering van bedrijventerreinen vaak de katalysator is voor versterking en vernieuwing van deze werklocaties. In steeds meer herstructureringsprojecten wordt de ontwikkeling van werklocaties nadrukkelijk verbonden aan het innovatiebeleid. Voorbeelden hiervan zijn:

Agenda

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

 Hans Bierens Hans Bierens
Procesmanager
088-8311168
hbierens@bom.nl