Investeren in excelleren
Volg ons twitter linkedin Youtube RSS

High Tech systems

De topsector HighTech gaat over technologische innovatie en levert een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke oplossingen op het gebied van gezondheid, energie, voedsel, mobiliteit en duurzaamheid. HighTech is bovendien de grootste economie van Brabant gemeten in werkgelegenheid. De snelheid van productontwikkeling, de steeds complexer wordende producten en bestanddelen, de hoge precisie- een duurzaamheideisen voor productieprocessen en de concurrentie vanuit lage-lonen-landen maakt dat technologie steeds belangrijker wordt.

Specialistische kennis
Nederland is wereldleider in het ontwerpen, ontwikkelen en maken van hightech equipment. Technologische ontwikkeling is cruciaal om die positie in de toekomst te behouden en versterken. Brabant speelt daarin een essentiële rol dankzij de aanwezigheid van tal van grote en kleine bedrijven die beschikken over die benodigde specialistische kennis op zeer hoog niveau.

De rol van de BOM
Doel van BOM Business Development is om met bestaande technologieën, bedrijven en kennisinstellingen, het aantal innovatieve start-ups met serieuze marktpotentie te verhogen. De BOM biedt daarin mogelijkheden voor start- en groeifinanciering. Bovendien vervult de BOM een brugfunctie tussen technologie, industrieel design, financiering, kennis, supply chain en ondersteunende processen.
De vooruitzichten van HighTech worden tegelijkertijd versterkt doordat de BOM organisatiebreed aanstuurt op cross-overs met overige topsectoren. Voor HighTech ligt de focus daarbij op de oversteek naar BioBased, Logistics Life Sciences en AgroFood. Dit alles leidt tot succesvolle marktintroducties, nieuwe bedrijven en/of business units bij bestaande bedrijven en werkgelegenheid.

Actueel

 

Nieuwe generatie robots biedt kansen voor Brabant

Woensdag 25 maart 2015

Brabant kan een belangrijke rol spelen in de snel groeiende roboticamarkt. De kennis, technologie en ervaring is rijkelijk aanwezig. Kruisbestuiving is noodzakelijk. Dat stelt de BOM in een marktverkenning die op 25 maart is gepresenteerd.

lees meer >

Vierde industriële revolutie is bezig in Brabant

Vrijdag 13 februari 2015

De vierde industriële revolutie is in volle gang. Het slim benutten van technologische toepassingen om productiviteit te vergroten, is een thema dat enorm leeft. Dat blijkt wel uit de belangstelling voor de bijeenkomst Smart Idustry, The Next Step.

lees meer >
vorige   -   volgende
Agenda
25/03/2015 - Helmond, Automotive Campus
Internationale Automotive Week: Smart Mobility on the Road


08/04/2015 - Ampleye/Prodrive Science park Ei
IP in co-creatieve innovatietrajecten


Bekijk alle agenda-items >

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

 Michel  Weeda Michel Weeda
Programmamanager High Tech & Services
088-8311153
mweeda@bom.nl

Uitgelicht