Volg ons twitter linkedin Youtube RSS

Logistics

Logistics houdt de economie in beweging. Onder logistics valt het plannen, organiseren, uitvoeren en beheren van goederen- en informatiestromen. Het gaat daarbij zowel om internationale goederenstromen als internetlogistiek. Logistics wordt steeds belangrijker vanwege de steeds verder globaliserende wereld en is bovendien in termen van werkgelegenheid een belangrijke sector.

Sneller, accurater, directer, slimmer
Belangrijk kenmerk van de logistieke sector is dat het om dienstverlening gaat. Innovaties hebben hierbij veelal betrekking op de ontwikkeling van slimme ICT-toepassingen om verschillende schakels in de supply chain sneller, accurater en directer met elkaar te verbinden. Voor het optimaal inrichten en regisseren van dergelijke complexe distributiestromen is specialistische kennis vereist.

Schakel
Logistics speelt een belangrijke rol in het versterken van het Nederlandse vestigingsklimaat en de internationale concurrentiepositie voor bedrijven. Naast internationale bereikbaarheid is specifieke kennis over het duurzaam bundelen van goederenstromen essentieel. De hoogwaardigheid qua transportnetwerk van weg, spoor en water, douanedienstverlening, supply chain regie en vestingmogelijkheden voor logistieke centra en e-commerce activiteiten, maken Brabant een belangrijke schakel in het vasthouden en versterken van de Nederlandse concurrentiepositie.

De rol van de BOM
Om logistieke innovatie te stimuleren richt BOM Business Development zich op de ontwikkeling van nieuwe business in de logistiek. De focus ligt daarbij op ‘control towers’ en ketenregie: het duurzaam bundelen van goederenstromen op operationeel niveau. Gezien de verwachting dat de markt voor logistieke nieuwe bedrijvigheid vooral in het buitenland te vinden is, zet BOM Business Development zich bovendien in voor verdere internationalisering.

Actueel

 
vorige   -   volgende
Agenda

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

 Twan van Lankveld Twan van Lankveld
Programmamanager Logistiek
088-8311111
tvanlankveld@bom.nl

Uitgelicht