Investeren in excelleren
Volg ons twitter linkedin Youtube RSS

Maintenance

Maintenance gaat over het onderhoud van productiemiddelen, installaties en machines. Maintenance is belangrijk om veilig, duurzaam en betrouwbaar te produceren tegen de laagste kosten. Verduurzaming is cruciaal om de concurrentiekracht van de Nederlandse economie te behouden en versterken. Brabant speelt daarin een belangrijke rol, omdat het binnen Nederland de hoogste concentratie kapitaalintensieve maakindustrie heeft en veel bedrijvigheid op het gebied van (militaire) luchtvaart onderhoudt.

De visie van de BOM
In de onderhoudsindustrie zijn drie belangrijke stakeholders te definiëren; de makers van kapitaal intensieve goederen (OEM), de eigenaren (asset owners) en degenen die de machines onderhouden (service providers).
Om onderhoud zo efficiënt mogelijk te plannen en uit te voeren, maken deze partijen analyses om zo goed mogelijk te voorspellen wanneer welk onderhoud noodzakelijk is. Trends als ‘Internet of things’, ‘big data’, ‘datamining’ en het uitbreiden van het dienstenmodel versterken dit. Ook het gebruik van nieuwe onderhoudsvriendelijke materialen en het inzetten van (autonome) robots voor van inspectie en cleaning taken zijn belangrijke ontwikkelingen binnen de maintenance wereld. Dergelijke ontwikkelingen en innovatieve toepassingen zijn cruciaal om de positie van Brabant als onderhoudsindustrie in de toekomst te behouden en versterken.

De rol van de BOM
BOM Business Development stelt ondernemingen in staat hun visies op verduurzaming, maintenance en service te vertalen naar concrete bedrijfsactiviteiten. Speerpunten hierin zijn servitization, remote monitoring, sensor technology, smart repairs en remanufacturing. De BOM faciliteert in kapitaal, kunde, kennis en netwerk en legt daarbij het fundament voor samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid, onderwijs- en onderzoekinstellingen. De vooruitzichten van Maintenance worden bovendien versterkt doordat de BOM organisatiebreed aanstuurt op cross-overs met overige topsectoren, HighTech en Logistics in het bijzonder. Dit alles leidt tot succesvolle marktintroducties, nieuwe bedrijven en/of business units bij en werkgelegenheid.

Actueel

 
Agenda
18/10/2014 - Eindhoven
Dutch Design Week


29/10/2014 - Eindhoven
Connected Future Congres


Bekijk alle agenda-items >

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

 Coen Sanderink Coen Sanderink
Projectmanager
088-8311185
csanderink@bom.nl

Uitgelicht