Binnen een minuut helderheid over uw kans op financiering
Doe hier de
investerings check


Volg ons twitter linkedin Youtube RSS

Capital

Risicovol investeren in innovatie
BOM Capital investeert risicodragend in Brabantse ondernemingen. De investeringen richten zich met name op startende en groeiende ondernemingen, maar ook op volwassen bedrijven met een innovatief karakter. Deze ondernemingen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de Brabantse economie. In het bijzonder wordt aansluiting gezocht bij de voor Brabant relevante topsectoren.

Samenwerken
Het participatiebeleid van de BOM is erop gericht om in samenspraak met ondernemers te komen tot lange termijn financieringen, waarbij ook andere kapitaalverstrekkers hun rol willen pakken. Daarbij gaat het om vertrouwen in de toekomstkansen van bedrijven, maar ook om de bereidheid van andere financiers om risicodragend te investeren. Het is in het belang van de innovatieve bedrijvigheid in Brabant en daarmee in het belang van de Brabantse economie dat er voor de toekomst sprake is van een duurzaam gemeenschappelijk commitment.