Volg ons twitter linkedin Youtube RSS

Actueel

BOM verbreedt inzet voor Automotive CampusNL
Dinsdag 19 juni 2012

Eind deze maand gaan de handtekeningen onder een overeenkomst tussen de gemeente Helmond en de BOM voor de verdere ontwikkeling van Automotive CampusNL. De BOM is al langer betrokken bij de campus in Helmond, maar gaat nu haar diensten en expertise nog breder en nadrukkelijker inzetten. Bij AutomotiveNL zijn ze daar blij mee.

De BOM gaat Automotive CampusNL, onderdeel van AutomotiveNL, onder de aandacht brengen bij buitenlandse bedrijven. Met name de R&D activiteiten in Helmond op het gebied van elektrisch rijden en slimme mobiliteit zijn interessant voor bedrijven om zich op de Campus te vestigen. Automotive CampusNL kan voor buitenlandse investeerders ook een springplank vormen naar de Europese markt. De BOM is in Helmond al langer betrokken bij het stimuleren van innovaties op het gebied van onder andere elektrisch rijden. Het ligt in de bedoeling om te komen tot het creëren van nieuwe bedrijvigheid die mede bijdraagt aan het internationale karakter van de Campus. Ook zullen diverse pilots en proeftuinen worden geïnitieerd die een aanvulling betekenen op de activiteiten van AutomotiveNL. De BOM heeft in het recente verleden ook al, met succes, financieel geparticipeerd in innovatieve bedrijven die op de Campus actief zijn. Die betrokkenheid vanuit de ontwikkelingsmaatschappij blijft ook in de toekomst bestaan.

Vastgoedontwikkeling
Een ander soort participatie betreft de vastgoedontwikkeling van de Campus. Met inzet van middelen vanuit de Brabantse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen (BHB) wordt de BOM samen met de gemeente Helmond partner in de grondexploitatie. Automotive CampusNL wordt gezien als een werklocatie die, door de clustering van innovatieve bedrijvigheid in de automotive sector, kan bijdragen aan het beoogde internationaal hoogwaardige vestigingsklimaat in Brabant. Bij de vastgoedontwikkeling gaat het daarnaast om de toekomstige waardecreatie van de Campus. Met het oog hierop ontwikkelt de BOM samen met de gemeente en AutomotiveNL ook een plan van aanpak voor het sitemanagement.

Managing director Paul Krieckaert van AutomotiveNL is blij met de toenemende inzet van de BOM. “Met Automotive CampusNL heeft Brabant een technologische hotspot voor de internationale auto-industrie. Die kunnen wij met onze innovaties op voorsprong zetten op gebieden als duurzaamheid en veiligheid. De Campus is een inspirerende omgeving en een prachtig netwerk. De BOM kan ons prima helpen om nog meer bedrijvigheid aan te trekken, ook uit het buitenland.”