Investeren in excelleren
Volg ons twitter linkedin Youtube RSS

Agenda

startbijeenkomst OPZuid

29/10/2014 13:30 tot 18:00 in Maastricht

Het officiële startschot voor het nieuwe OPZuid, zal gegeven worden tijdens een bijeenkomst op 29 oktober in het gouvernement in Maastricht voor alle stakeholders met als thema: RIS3 als vliegwiel voor de nieuwe industrie Lees meer

Connected Future Congres

29/10/2014 08:30 tot 17:30 in Eindhoven

Op 29 oktober 2014 organiseert het eSociety Platform - in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven - de Connected Future Conference 2014 (CFC2014). Deze conferentie is de opvolger van het Digitale Agenda Congres 2013 dat op 30 oktober 2013 in het Evoluon te Eindhoven werd gehouden. Lees meer

Nationaal LED congres

30/10/2014 13:00 tot 17:30 in Den Bosch

Op 30 oktober wordt het eerste nationale LED congres georganiseerd. Dit congres richt zich op bedrijven aan het einde van de keten en focust op markten, marktkennis, marktontwikkelingen, marketing en sales.  Lees meer

Seminar: Cyber Security Awareness and Resilience

30/10/2014 15:00 tot 18:30 in Tilburg

Op 30 oktober a.s. organiseert DITSS in het kader van de Alert Online Campagne (www.alertonline.nl) een seminar van 15.30 - 18.30 uur in Tilburg. Lees meer

MKB-werksessie 'Slimme, geïntegreerde meetsystemen'

31/10/2014 09:00 tot 14:00 in Utrecht

In de jaarbeurs in Utrecht wordt op 31 oktober de MKB-werksessie 'slimme, geïntegreerde meetsystemen georganiseerd door Advanced Instrumentation.  Lees meer

Seminar predictive Maintenance

03/11/2014 09:00 tot 17:00 in Eindhoven

Iedereen hoort de laatste tijd steeds vaker het onderwerp ‘Big Data’ vallen en vraagt zich af wat dit voor zijn bedrijf zou kunnen betekenen. De technologische ontwikkelingen waar de data-explosie uit voortkomt, bieden kansen voor vele bedrijfstakken, dus ook voor de proces- en maakindustrie.  Lees meer

Event Vraaggericht Ontwikkelen

05/11/2014 12:30 tot 17:00 in Helmond

BOM Bedrijfslocaties, gemeente Helmond en Vereniging Industrieel Contact Helmond (VICH) organiseren op 5 november 2014 van 12.30 - 16.00 uur het event Vraaggericht Ontwikkelen waar wordt teruggeblikt op de eerste resultaten en vooruit wordt gekeken naar nieuwe plannen. Lees meer

Informatiedagen INTERREG 2014-2020

06/11/2014 09:30 tot 17:30 in Eindhoven

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert drie informatiedagen  over de nieuwe programmaperiode van de Europese subsidieregeling INTERREG. Op deze dag wordt onder meer ingegaan op de Strategische Doelen en Investeringsprioriteiten van de INTERREG-programma’s North Sea Regio, North West Europe en Interreg Europe. Lees meer

AutomotiveNL Supplier Day

06/11/2014 09:00 tot 17:00 in Helmond

De eerste AutomotiveNL Supplier Day op 6 november 2014 in Helmond is een unieke ontmoetingsplek voor leden van AutomotiveNL, automotive bedrijven, onderwijs en overheden. Samen denken zij na over de toekomst van de automotive supply chain en de samenwerking daarin. Lees meer

BusTech 2014

11/11/2014 tot 12/11/2014 in Rosmalen

Het tweejaarlijkse kennis- en netwerkplatform op het gebied van duurzame oplossingen voor busvervoer in Nederland. Volgend op de marktontwikkelingen, technische innovaties en de succesvolle editie in 2012 vindt BusTech 2014 plaats op 11 en 12 november in AutoTron Rosmalen.  Lees meer

Precisiebeurs

12/11/2014 09:00 tot 13/11/2014 17:00 in Veldhoven

Op 12 en 13 november 2014 vindt de 14e editie van de succesvolle Precisiebeurs plaats. De Precisiebeurs is uitgegroeid tot hét trefpunt voor precisietechnologie en heeft inmiddels (inter)nationale reputatie opgebouwd. Lees meer

Werkgevers congres arbeidsmarktvernieuwing

13/11/2014 15:00 tot 21:30 in Den Bosch

Tijdens dit werkgeverscongres gaan we in op de visie op innovaties rond arbeidsmobiliteit, betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven én de praktische uitvoering daarvan. Lees meer

Conferentie Circular economy

19/11/2014 tot 20/11/2014 in Antwerpen

Op 19 en 20 november 2014 vindt de inspirerende en energieke tweedaagse conferentie ‘Circular Economy, from how to (k)now!’ plaats in Antwerpen. Tijdens deze conferentie worden de resultaten gepresenteerd van het Europese project Cradle to Cradle BIZZ. Lees meer

Bits&Chips Smart Systems 2014

19/11/2014 09:00 tot 20/11/2014 17:00 in Den Bosch

Techwatch organiseert op 19 en 20 november 2014 de eerste Bits&Chips Smart Systems. Deze beurs en conferentie is een samenvoeging van de eendaagse conferenties Bits&Chips Embedded Systems (sinds 2002) en Bits&Chips Hardware Conference (sinds 2008). Lees meer

Eindejaarsbijeenkomst BOM 2014

10/12/2014 15:00 tot 19:00 in Oisterwijk

Op 10 december organiseert de BOM voor haar netwerk de jaarlijkse eindejaarsbijeenkomst.  Lees meer