Volg ons twitter linkedin Youtube RSS

Partners

Het organiseren van samenwerking is de core business van de BOM. We nemen initiatieven, tillen projecten van de grond en voeren daarbij regie. Maar we werken vooral ook samen, brengen coalities tot stand tussen partijen die elkaar versterken en delen onze kennis met anderen. Om die taak goed te kunnen vervullen werken we nauw samen met overheden, kennisinstellingen, partnerorganisaties en ondernemers. Door coalities te smeden en samen op te trekken leggen we een stevige basis voor de Brabantse economie.


Actuele samenwerkingsverbanden:

BEAGLE
BEAGLE is een samenwerkingsverband tussen TU/e, Tilburg University, Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, HAS Hogeschool, NHTV en de BOM. Samen willen zij Brabantse ondernemers in staat stellen om te innoveren door over grenzen van eigen vakgebieden heen te kijken. Via kruisbestuiving wordt hoogwaardige, in Brabant beschikbare kennis ontsloten en tot waarde gemaakt. 
Voor meer informatie: Joost Mulder

Brainport Development
Brainport Development (BPD) en de BOM werken samen op het gebied van investeringsbevordering, het aantrekken en behouden van buitenlandse bedrijven, voor een nog sterkere positionering van de Brainport Regio Eindhoven. Door optimaal gebruik te maken van elkaars capaciteiten kunnen beide partijen efficiënter werken aan de groei van de High Tech industrie in de regio.
Voor meer informatie: Eelko Brinkhoff 
www.brainportdevelopment.nl

HighTechNL
De vijf Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s) NOM, LIOF, OOST NV, InnovationQuarter en de BOM, gaan nauw samenwerken met High Tech NL: de Nederlandse branchevereniging van en voor hightechbedrijven en -kennisinstellingen. Gezamenlijk willen zij het hightech ecosysteem in Nederland versterken ter bevordering van innovatie en groei in de sector. Daartoe koppelen de samenwerkingspartners hun netwerken, delen zij kennis en brengen zij ontwikkelcapaciteit in.
Voor meer informatie: Michel Weeda
www.hightechnl.nl

Holst Centre
De langjarige strategische samenwerking tussen Holst Centre en de BOM is erop gericht om kennis en octrooien, verworven door Holst Centre, door MKB bedrijven om te kunnen laten zetten naar nieuwe innovaties. De BOM gaat via licentie-overeenkomsten deze kennis actief beschikbaar maken voor innovatieve MKB bedrijven en start-ups.
Voor meer informatie: Peter Visser
www.holstcentre.com

Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel (KvK) en de BOM bundelen hun krachten voor gezamenlijke ondersteuning voor Brabantse ondernemers die willen innoveren, internationaliseren en op zoek zijn naar financiering. Deze ondersteuning bestaat o.a. uit samen informatie voor ondernemers bundelen en digitaal ontsluiten via het Ondernemersplein en het gezamenlijk stimuleren van de ontwikkeling van innovatieve samenwerkingsverbanden van ondernemers.
Voor meer informatie: Gijs van de Molengraft
www.kvk.nl

NHTV
De NHTV, internationaal hoger onderwijs Breda, en de BOM zetten zich gezamenlijk in om een logistiek business development systeem op te zetten ter bevordering van het logistieke ondernemersklimaat in Brabant. Het systeem, waarin ondernemers, onderwijs en overheid uit het regionale logistieke werkveld met elkaar samenwerken om de logistieke concurrentiekracht te versterken en het vestigingsklimaat van de regio’s te verbeteren, moet ook ondernemerschap creëren bij zowel bestaande ondernemers als start-ups.
Voor meer informatie: Twan Lankveld 
www.nhtv.nl

TU/e
De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de BOM werken samen om het TU/e Science Park versneld te ontwikkelen tot een broedplaats voor innovatieve bedrijvigheid. De samenwerking moet leiden tot verbeterde overlevings- en groeikansen voor startende ondernemingen. De campus van de universiteit moet op termijn transformeren tot een plaats waar onderzoekers, ondernemende studenten en nieuwe bedrijven elkaar vinden en versterken. 
Voor meer informatie: Michel Weeda
www.tue.nl