Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
BOM 40 jaar!
Contact
Terug naar overzicht evenementen

Denktank sessie food- en tuinbouwsector over efficiënt gebruik grondstoffen

FoodTechBrainport, Helmond
Denktank sessie food- en tuinbouwsector over efficiënt gebruik grondstoffen

Denktank sessie food- en tuinbouwsector over efficiënt gebruik grondstoffen | Woensdag 18 december 14.00 tot 17.00 uur | FoodtechPark, Helmond 


Kan de foodsector groene grondstoffen benutten die voortkomen uit nevenstromen van de primaire sector? 
Welke nieuwe businesskansen biedt dit? 

Deze vragen staan centraal tijdens de eerste denktanksessie die in het kader van Food2020 wordt georganiseerd en waarmee we een eerste stap zetten naar het realiseren van nieuwe businesscases.

Tijdens deze bijeenkomst inspireren we jou in de mogelijke toepassingen en nodigen we je uit om vanuit jouw bedrijf aan te geven waar kansen liggen.

Om de uitdagingen van beide sectoren beter op elkaar af te stemmen, organiseren we tijdens de denktank een matchmaking sessie tussen bedrijven uit de foodbranche enerzijds en bedrijven uit de tuinbouwsector anderzijds. 

Het doel van deze matchmaking is om partijen vanuit zowel de aanbod- (tuinbouw) als vraagzijde (food) met elkaar te verbinden en waar mogelijk interessante businesscases te identificeren. Tijdens de sessie op 18 december a.s. focussen we op de toepassingen van geur- en smaakversterkers en vezels vanuit nevenstromen bij prei en ui.


Aanmelden?

Via een mail aan lvanmierlo@bom.nl kun je je aanmelding doorgeven. 

Organiserende partijen 

De Nederlandse land- en tuinbouwsector kenmerkt zich door een efficiënte productie van hoogwaardige versproducten. Bij de productie hiervan ontstaan ook een aantal nevenstromen zoals klasse 2-product en gewasresten. Binnen een samenwerkingsverband van vier telersverenigingen in Zuid-Nederland (TOP-Zuid) heeft recentelijk onderzoek belangrijke inzichten opgeleverd wat betreft kwantificatie en kwalificatie van deze nevenstromen. Binnen de primaire sector is behoefte om deze nevenstromen te verwaarden en waar mogelijk te voorkomen.
Mede als gevolg van het toenemende belang van circulariteit biedt optimale inzet van lokale grondstoffen kansen.

Meer weten?