Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
BOM 40 jaar!
Contact

Food2020

FOOD2020 bouwt voort op de het succesvol afgesloten INTERREG IVA-project FOOD FUTURE, waar in een periode van vijf jaar meer dan 140 kleine en middelgrote ondernemingen in hun innovatieproces werden ondersteund, contacten met kennisinstellingen opgebouwd hebben en nieuwe producten konden ontwikkelen. In FOOD2020 worden deze succesvolle activiteiten voortgezet en inhoudelijke verder ontwikkeld.

FOOD2020 bereidt de foodsector in de Nederlandse-Duitse grensregio voor op het jaar 2020. FOOD2020 faciliteert grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven met experts en praktijkgerichte onderzoeksfaciliteiten om technologietransfer en innovatieontwikkeling bij bedrijven te stimuleren. Doel is gefaseerd en geleidelijk een model op te bouwen voor een toekomstbestendige foodindustrie in de INTERREG VA-regio.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Ministerie van Economische Zaken, de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel, de Staatskanselarij Nedersaksen, en het Noordrijn-Westfaalse Ministerie van Economie, Energie, Industrie, Middenstand en Ambacht ondersteunen FOOD2020. De Eems Dollard Regio begeleidt het programmamanagement.

EUROPA 2020

Het FOOD2020-project richt zich uitdrukkelijk op het Europese 2020 concept voor slimme, duurzame en inclusieve groei. De vijf thema’s – onderzoek en ontwikkeling, klimaatverandering en duurzaamheid, sociale inclusie, onderwijs en werkgelegenheid – worden binnen FOOD2020 vertaald naar de behoeften van de foodsector in de Duits-Nederlandse grensregio door te investeren in de opbouw van grensoverschrijdende netwerken tussen bedrijven en instellingen voor onderzoek en onderwijs.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Ministerie van Economische Zaken, de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel, de Staatskanselarij Nedersaksen, en het Noordrijn-Westfaalse Ministerie van Economie, Energie, Industrie, Middenstand en Ambacht ondersteunen FOOD2020. De Eems Dollard Regio begeleidt het programmamanagement.

Mogelijkheden

In 10 innovatieprojecten ontwikkelen ondernemers – tezamen met kennisinstellingen – nieuwe producten, processen en diensten. Naast de innovatieprojecten krijgen bedrijven de mogelijkheid om vragen waarmee ze worstelen uit te werken in haalbaarheidsstudies. Daarbij wordt met name ingegaan op de bedrijfssituatie ter plaatse om zo een concept op maat te kunnen bieden. De bedrijven worden opnieuw ondersteund door een expert uit een wetenschappelijke instelling. Dit is ook het moment in het proces waar een inschatting wordt gegeven van het economisch nut van een voorgestelde maatregel.

Hieronder een opsomming van de mogelijkheden voor mkb-bedrijven:

Haalbaarheidsstudies

Er is een budget van € 25.000 (subsidiepercentage 50%) voor uitvoering van een haalbaarheidsstudie binnen zes maanden, waarbij een Nederlands bedrijf samen met een Duitse partner werkt aan concrete oplossingen. Daarnaast is er een budget van € 12.500 (subsidiepercentage 50%) voor uitvoering van een haalbaarheidsstudie binnen drie maanden, waarbij alleen één Nederlands bedrijf de uitvoering hoeft te doen. Het onderwerp van de haalbaarheidsstudies moet passen bij de Food2020-thematiek.

Contactpersoon: Chantal Dietvorst (BOM)
E-mail: cdietvorst@bom.nl / telefoon: 31 6 10 79 43 10

Project LCA in Food

Voor het innovatieproject “LCA in Food” worden nog bedrijven gezocht uit de Duits-Nederlandse grensregio die zich bezighouden met de verwerking van levensmiddelen en belangstelling hebben voor een Life Cycle Assessment van een product of proces. U kunt zich aanmelden voor een Life Cycle Assessment voor een specifiek segment ter waarde van ruim € 11.000.

Contactpersoon: Christian Kircher (DIL / NieKE)
E-mail: C.Kircher@dil-ev.de / telefoon: 49 5431 183 287

Project E-KNAX

Binnen het scholingsproject “E-KNAX” wordt een app ontwikkeld voor het trainen van medewerkers met behulp van gamification-concepten en met gebruikmaking van tablets en smartphones. Bedrijven waar minstens 20 mensen werken en die geïnteresseerd zijn in innovatieve leermethoden kunnen meedoen met het testen van een demoversie. Trainingsonderwerpen betreffen Hygiëne, HACCP, allergenen-management en infectiebescherming.

Contactpersoon: Sabine Höfel (FPI)
E-mail: sabine.hoefel@foodprocessing.de / telefoon: 49 521-986 40 22

FOOD2020 Traineeship-programma

Bedrijven met internationale ambities kunnen via het FOOD2020 Traineeship-programma toegang krijgen tot kennis en technologie via getalenteerde Nederlandse en Duitse studenten. Deze studenten krijgen bij i  de kans om af te studeren op een specifiek thema en de uitkomsten van hun studie meteen om te zetten in de praktijk van het bedrijf. Een deel van de kosten voor het aanstellen van de afstudeerders wordt gefinancierd door FOOD2020.

Contactpersoon: Mia Holleman (Food Valley NL)
E-mail: Mia.Holleman@foodvalley.nl / telefoon: 31 317 46 65 16 

Workshops/seminars
  • 21-02-2017 Slotevent Innobites (via LIOF, www.innobites.nl)
  • 24-10-2017 Food Future Day

Kijk ook op www.food2020.eu

Meer weten?

Foto van Chantal Dietvorst - ten Tije

Chantal Dietvorst - ten Tije

Managing Director Ecosystems Development and member MT