Menu

Ik heb een bedrijf

De scale-up fase draait om het verzilveren van groeikansen. Dat kan bijvoorbeeld door over de grens te kijken, het aantal verkooppunten uit te breiden of nieuwe producten te lanceren. Maar is de organisatie daar wel klaar voor? Is er voldoende zicht op de risico’s? En hoe financier je de benodigde investeringen? De BOM biedt kennis, kunde, kapitaal en contacten om ambitieuze ondernemers te ondersteunen bij hun volgende groeistap.

Welke ondernemers laten wij groeien?

De BOM zet zich als ontwikkelingsmaatschappij in voor een duurzame versterking van de Brabantse economie. Wij richten onze dienstverlening primair op ondernemers die:

  • de ambitie én potentie hebben om door te groeien, wat betekent dat ze voldoen aan één of meer van de volgende groeicriteria:

o   Concurrerend vermogen

o   Innovatieve product-markt combinatie

o   Essentiële technologie

o   Schaalbaar business model

o   Internationale potentie

o   Kennis van de sector

o   Managementervaring

o   Ondernemersvaardigheid

o   Maatschappelijke impact

  • actief zijn in één van de volgende sectoren: High-Tech Systemen en Software, Agrifood, Life Sciences & Health, Maintenance, Supply Chain, Biobased Economy;
  • in Brabant zijn gevestigd of bereid zijn zich hier te vestigen.

Waar kunnen wij bij helpen

Talent

Kandidaat-leden RvC/Advisory Board | potentiële bestuurders met scale-up ervaring

Kennis

Peer-to-peer sparren met collega-ondernemers | benchmarking | aanschaf managementsystemen

Kapitaal

Aandelenkapitaal | (achtergestelde) leningen | co-financiering

Faciliteiten

Huisvestingsoplossingen ten behoeve van uitbreiding en verplaatsing | gedeelde faciliteiten voor samenwerking | onderzoek- en ontwikkelactiviteiten en productie (labs, cleanrooms, ontmoetingsplaatsen, demonstratieruimten)

Markt

Ondersteuning bij internationaal ondernemen | handelsmissies naar China en Duitsland | informatie over zakelijke kansen in het buitenland

Meer informatie

Verder groeien? Neem contact op met