Ga naar content

Jaarverslag 2020

Ontdek hoe de ambities van de BOM prestaties worden
Contact
Terug naar overzicht investeren

Financiering van energieprojecten

Financiering van energieprojecten

De BOM heeft veel kennis en een groot netwerk, zowel in de energiesector als de financiële sector. We helpen bij het ontwikkelen van de business case en het reduceren van de risico’s. Als mede-investeerder maken we ontwikkeltrajecten mogelijk en zorgen we ervoor dat energieprojecten aantrekkelijk worden voor andere partijen en financierbaar voor banken.

Actief betrokken

Ook na realisatie van het project blijven we betrokken, als actieve financieringspartner. We richten ons dan vooral op het optimaliseren van het financiële en maatschappelijke rendement.

Bewezen technologie

We hanteren strikte criteria, omdat onze investeringen daadwerkelijk moeten bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening in Brabant (gemeten in CO2 reductie). Daarom investeren we alleen in projecten die gebruik maken van bewezen technologie.

We stoppen veel tijd en energie in de projecten die we financieren. Voor grote of gebundelde projecten hanteren we een minimum schaalgrootte van 4 miljoen euro. Kleinschalige projecten die op zichzelf staan, worden gefinancierd via een van onze ESCo-partners.

De BOM investeert:

 • in Brabantse projecten die duurzame energie opwekken of energie besparen,
 • in bewezen technologie, zoals zonne-energie, windparken en biomassa centrales,
 • maximaal 90 procent van het risicodragend kapitaal voor de ontwikkelingsfase van een project,
 • maximaal 25 procent van het risicodragend kapitaal voor de realisatie van een project,
 • op basis van een doortimmerde, rendabele businesscase,
 • met ervaren partners op basis van een sterke (contractuele) projectopzet, en
 • in projecten met een schaalgrootte vanaf 4 miljoen euro, als zelfstandig project of gebundeld.

Aanvullende voorwaarden voor bundeling van kleine projecten met een ESCo-partner:

 • Deelprojecten van 1.000 tot 1.000.000 euro
 • Helder zicht op voldoende volume binnen termijn van maximaal vier jaar
 • Standaardisatie van contracten en processen
 • Energiebesparingsmaatregelen en -technieken, warmte koude opslag (WKO) en zonnepanelen op daken

Op zoek naar financiering?

Doe hier een aanvraag