Terug naar investeren

Realiseer een WKO installatie

6241befc8b73a

Door specialistische bedrijven actief in warmte en koude opslag (WKO) te ondersteunen met kennis en kapitaal brengen we deze relatief nieuwe technologie verder. Samen met energiebedrijven en ontwikkelaars willen we ook via deze weg het verschil maken in de warmtetransitie en zo een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de energie oplossingen.

Bij de realisatie van nieuwe WKO installaties werken we samen met energiebedrijven en ontwikkelaars in ontwikkeltrajecten. Met onze kennis en expertise ondersteunen we het hele traject en zijn we met name bij het optimaliseren van de businesscase aanvullend op specialistisch bedrijven. Als mede-investeerder maken we ontwikkeltrajecten mogelijk en zorgen we ervoor dat energieprojecten aantrekkelijk worden voor andere partijen en financierbaar voor banken.

Hoe ziet het traject eruit?

  • Wanneer we aan de slag gaan met het vraagstuk, toetsen we als eerst de haalbaarheid van het project.
  • We optimaliseren de businesscase voor een zo kansrijk mogelijk project en doen mee in onderhandelingen.
  • Als objectieve partner werken we een structuur mee uit die voldoet aan de we wensen van de betrokken partijen.
  • Afhankelijk van de businesscase en behoefte vanuit project worden de financieringsmogelijkheden bekeken.
  • Is de overeenkomst getekend, dan gaan we samen over tot ontwikkelen. De BOM neemt de projectfinanciering op zich.

Waarom samenwerken

  • We verminderen een groot deel van het risico door de projectfinanciering op ons te nemen.
  • Door onze jarenlange ervaring in het energiedomein brengen we waardevolle kennis en expertise met ons mee.
  • We hebben een groot netwerk van relevante partners waaruit we partijen bij schakelen in projecten
  • We zijn een neutrale partij, gericht op de realisatie van een project, zonder commercieel belang.

Voor wie zijn we er

We werken samen met alle betrokken partijen in een ontwikkeltraject. Met onze dienstverlening hebben we vooral meerwaarde voor relatief kleine MKB bedrijven actief in de energiesector die we ondersteunen bij de businesscase.

Op zoek naar financiering?

Doe hier een aanvraag!

Meer weten? We gaan graag in gesprek over de mogelijkheden!

Kdenhouting bom nl

Koen den Houting

Investment Manager Renewable Energy
Bekijk alle medewerkers

Deel deze pagina

Start making impact! Bekijk onze vacatures