Ga naar content
Contact

AgroBOTS

Boeren en tuinders zijn van cruciaal belang voor de Nederlandse maatschappij. Echter staat de sector momenteel behoorlijk onder druk. Door de groeiende wereldbevolking zijn er mondiaal steeds meer monden te voeden. Daarnaast stellen we steeds hogere eisen aan de kwaliteit en herkomst van ons voedsel, waarbij de beschikbare landbouwgrond steeds schaarser wordt. De regelgeving rondom voedselproductie en -fabricage wordt verder aangescherpt en er zijn steeds meer eisen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Daarnaast kampt de sector met een groot tekort aan arbeidskrachten.

Meer weten?