Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
BOM 40 jaar!
Contact

AgroBOTS

Boeren en tuinders zijn van cruciaal belang voor de Nederlandse maatschappij. Echter staat de sector momenteel behoorlijk onder druk. Door de groeiende wereldbevolking zijn er mondiaal steeds meer monden te voeden. Daarnaast stellen we steeds hogere eisen aan de kwaliteit en herkomst van ons voedsel, waarbij de beschikbare landbouwgrond steeds schaarser wordt. De regelgeving rondom voedselproductie en -fabricage wordt verder aangescherpt en er zijn steeds meer eisen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Daarnaast kampt de sector met een groot tekort aan arbeidskrachten.

Slimmer werken door gebruik van robotisering en data

Om bovenstaande uitdagingen aan te gaan is het van belang om slim te werken en gebruik te maken van hedendaagse middelen en technologie. Robotica en intelligent gebruik van data bieden hierbij de mogelijkheid het werk van de teler te automatiseren, optimaliseren en op te waarderen. Denk hierbij aan een robot om onkruid te verwijderen of het aansturen van het teeltproces op basis van data.

AgroBOTS versnelt agritech innovaties

Vanuit het AgroBOTS project ondersteunen we ondernemers op verschillende gebieden om agritech innovaties te versnellen. Dit gebeurt niet alleen op technologisch vlak maar ook op de doorontwikkeling van hun businessplan. Hiervoor organiseren wij verschillende business masterclasses waar we dieper ingaan op de stappen die nodig zijn om consistenter te groeien.

AgroBOTS Business Masterclass - 26 september - Tilburg
Valideer de marktpotentie van jouw agritech startup

Op 26 september vindt de volgende AgroBOTS Business Masterclass plaats. In deze Business Masterclass krijg je antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe betreed ik de markt?
  • Hoe bepaal ik de marktpotentie?
  • Hoe vind ik mijn eerste klant?
  • Hoe krijg ik commitment van mijn eerste klant?

Meld je gratis aan voor de sessie op 26 september van 10:00 tot 14:00 uur in Tilburg en krijg: 

- Een gratis inspirerende sessie van een professionele trainer t.w.v. € 750,-
- Nieuwe inzichten, praktische tips en handvatten om jouw startup een boost te geven
- Een informele setting waar je onder het genot van een heerlijke lunch ervaringen kunt delen met vakgenoten

Meer informatie of Meld je direct aan.

Meer weten?

Krachtenbundeling door samenwerking

Om snel en effectief stappen te kunnen zetten bundelen diverse sterke netwerkorganisaties en ontwikkelmaatschappijen hun krachten om samen te werken aan de volgende punten:

  • Om de agrosector in Nederland te versterken en verduurzamen
  • Om innovatie te versnellen
  • Om acceptatie van nieuwe technologieën te vergroten
  • Om de agrosector en de technologiesector met elkaar te verbinden
  • Om het MKB te ondersteunen

Het gezamenlijke netwerk van deze partijen bevat een groot deel van de Zuid-Nederlandse ondernemingen in de agro- en higtechsector. Onder de naam agroBOTS werken bedrijven en eindgebruikers samen aan slimme hightech- en gebruiksvriendelijke oplossingen voor boeren en tuinders. Dit onder andere door het gezamenlijke uitvoeren van innovatie- en demonstratieprojecten.


De AgroBOTS community en een overzicht van alle projecten vind je hier

De projectpartners van AgroBOTS zijn: Holland Robotics (High Tech NL), BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), REWIN West-Brabant, FME, ZLTO, ondersteund door Berenschot.

AgroBots wordt mede mogelijk gemaakt door:
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van de respons van de Europese Unie op de COVID-19-pandemie.