Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact

AgroBOTS 2

Het AgroBOTS 2 project is een vervolg op het succesvolle AgroBOTS 1 -initiatief en bundelt krachten tussen agrarische partijen, techbedrijven en netwerk-organisaties om innovatieve robotica-oplossingen te ontwikkelen en demonstreren in verschillende teelten. AgroBOTS 2 wordt grotendeels uitgevoerd in en komt ten goede aan Zuid-Nederland en in het bijzonder de provincie Noord-Brabant.

AgroBOTS 2

De agrarische sector staat onder druk door een groeiende bevolking, hogere eisen aan voedselkwaliteit en een tekort aan arbeidskrachten. Vanuit de praktijkervaringen uit het AgroBOTS 1 -project (einde december 2023) zijn er belangrijke stappen gezet, maar de weg naar brede implementatie van agro-robotica blijft een uitdaging. Door de inzet van innovatieve robotica en data gestuurde oplossingen wordt in AgroBOTS 2 beoogd om de uitdagingen waarmee de agrarische sector kampt concreet aan te pakken.

In AgroBOTS 2 wordt er verder gebouwd aan de landbouwtransitie die reeds in gang is gezet. De focus ligt op het tonen van de kracht van robotica in diverse gebruikssituaties. Van autonoom wieden in de groenteteelt tot het monitoren van ziekten in de bollenteelt en het verpakken van champignons, deze projecten illustreren de veelzijdigheid en potentie van robotica in diverse teelten.

De AgroBOTS 2-projecten:
1. Autonoom wieden op modulaire wijze – Ontwikkeling van een werktuigdrager met diverse tools die autonoom over velden kan rijden en onkruid kan verwijderen. Deze modulaire aanpak maakt integratie in verschillende robotplatformen mogelijk.

2. Sorteren van en ziektedetectie in leliebollen - Creatie van een modulaire machinelijn voor het sorteren van leliebollen op basis van grootte, kwaliteit en het detecteren van ziekten. Dit project biedt oplossingen voor arbeidsintensieve processen in de leliebollenteelt.

3. Bladluizen detecteren - Rijdende observeerrobot met multi-spectrale camera's die wordt ingezet om luizen te detecteren in de aardappelteelt. Kunstmatige intelligentie berekent daarbij het risico op virussen die door deze luizen worden verspreid.

4. Sorteren van chrysantenstekken - Robotiseringsproject gericht op het verenkelen en sorteren van chrysantenstekken om uniformiteit te verhogen en de groei te optimaliseren.

5. Verpakken van champignons - Ontwikkeling van een semi-geautomatiseerd oogstsysteem voor champignonteelt, waaronder het scannen van champignons op maat en kwaliteit, sorteren en gestroomlijnde logistiek.

Deze innovaties zullen niet alleen de efficiëntie vergroten, maar ook bijdragen aan duurzaamheid en kwaliteit in de landbouw. De achterliggende ambitie is om de transitie naar een duurzame en rendabele landbouw te versnellen, terwijl tegelijkertijd de hightechsector wordt versterkt door voorsprong te nemen in een technologisch gebied in opkomst.

Meer weten?

Krachtenbundeling door samenwerking

Om snel en effectief stappen te kunnen zetten bundelen diverse sterke netwerkorganisaties en ontwikkelmaatschappijen hun krachten om samen te werken aan de volgende punten:

  • Om de agrosector in Nederland te versterken en verduurzamen
  • Om innovatie te versnellen
  • Om acceptatie van nieuwe technologieën te vergroten
  • Om de agrosector en de technologiesector met elkaar te verbinden
  • Om het MKB te ondersteunen

Het gezamenlijke netwerk van deze partijen bevat een groot deel van de Zuid-Nederlandse ondernemingen in de agro- en higtechsector. Onder de naam agroBOTS werken bedrijven en eindgebruikers samen aan slimme hightech- en gebruiksvriendelijke oplossingen voor boeren en tuinders. Dit onder andere door het gezamenlijke uitvoeren van innovatie- en demonstratieprojecten.


De AgroBOTS community en een overzicht van alle projecten vind je hier

Projectpartners
High Tech NL Robotics (Eindhoven), Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (Tilburg), Brom Mechatronica (Valkenswaard), FieldWorkers (Etten-Leur), GTL Europe Engineering B.V. (Venlo), Nesco Champignons (Sint-Oedenrode), High Tech Alliance (Schijndel), Blue Turtle Development (Breda), RapAgra BV (Breda)

Agrobots.community
Het AgroBOTS 2 -project is een samenwerkingsverband tussen agrarische partijen, techbedrijven en netwerkorganisaties gericht op de ontwikkeling en implementatie van robotica en data gestuurde oplossingen in de agrarische sector. Door praktijkgericht onderzoek en demonstraties wil het AgroBOTS platform de mogelijkheden van agro-robotica tonen en de transitie naar een duurzame en rendabele landbouw versnellen.