Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact

Virtual & Augmented Reality and Artificial Intelligence for Industrial Applications

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) neemt deel aan Fieldlab VIA APPIA.

Het Fieldlab VIA APPIA heeft als doel Virtual & Augmented Reality en AI-oplossingen voor industriële applicaties, binnen de maintenance en service context, naar de markt te brengen. De projectdeelnemers bundelen hun gezamenlijke krachten, kennis en ervaringen om dit doel te bereiken. Hierdoor wordt de robuustheid van de toepassingen gaandeweg getoetst door de verzameling van inzichten er ervaring van de deelnemers. Zo wordt gegarandeerd dat de VR/ AR of AI-oplossingen ook daadwerkelijk in operationele organisaties en processen ingebed kunnen worden.

De oplossingen die VIA APPIA voor ogen heeft, gaan met name om datagestuurd “decison making”. De technologieën moeten kennis beschikbaar maken en processen uitvoerbaar met ondersteuning op afstand. Gezien de schaarste van talent en de toename van remote werken wordt dit extra relevant. Zo maken we de industrie meer toekomstbestendig binnen de trends van digitalisering en AI.

Aanpak

Gezamenlijk wordt geanalyseerd waar de beste kansen liggen en hoe vervolgens waardevolle toepassingen gerealiseerd worden. Deze toepassingen worden vervolgens geïmplementeerd en gevalideerd in pilot omgevingen binnen de industrie. De ervaring die hier wordt opgedaan wordt gedeeld met de industrie via het World Class Maintenance (WCM) loket. Voor meer informatie klik hier: https://www.worldclassmaintenance.com/project/fieldlab-via-appia/

Sleuteltechnologieën bepalen de manier waarop we in de toekomst leven, leren en werken. De BOM zet samen met ondernemers in op het digitaliseren en circulair maken van de hightech maakindustrie, slimme én groene mobiliteit en baanbrekende technische oplossingen. Door deelname aan VIA APPIA hoopt BOM bedrijvigheid te stimuleren die bijdraagt aan de transitie naar duurzamer omgaan met technische oplossingen. Daarnaast zorgt ontwikkeling van deze oplossingen ervoor dat de industrie toekomstbestendig wordt, er minder energie verloren raakt én bovendien dat er efficiënter omgegaan wordt met het beschikbare talent in de sector.

Meer weten?