Ga naar content

Corona-update

maatregelen, aanvullende dienstverlening en praktische tips

Enabling Growth!

Impactvol groeien

Wij bouwen aan een sterke, duurzame, toekomstbestendige Brabantse economie

Hoe dient u een financieringsaanvraag in bij het breedbandfonds?

 1. Aanvraagformulier downloaden
  U vraagt een financiering aan middels dit aanvraagformulier, samen met een beschrijving van uw business case conform de volgende inhoudsopgave.
 2. Voorlopige aanvraag indienen
  Uw volledig ingevulde aanvraagformulier, voorzien van alle benodigde bijlagen, geldt als voorlopige aanvraag. U dient het formulier in bij fondsmanager de BOM.
 3. Publicatie voorlopige aanvraag
  Na ontvangst van uw voorlopige aanvraag, inclusief de adressenlijst uit het aansluitgebied en eventueel een kaart, publiceert de BOM deze binnen 10 dagen voor een periode van zes weken.
 4. Aanvragen door derden
  Gedurende de publicatie van uw voorlopige aanvraag kunnen derden:
  > Een aanvraag indienen voor een alternatief breedbandproject voor (een deel van ) hetzelfde gebied. Die moet dan minimaal voorzien in een NGA beschikbaarheid in een gemeentedekkend wit buitengebied;
  > De beschikbaarheid aantonen van een reeds goedgekeurd, bestaand investerings- en realisatieplan;
  > Melding maken van een reeds aanwezig NGA-netwerk bij één of meer adressen.
 5. Definitieve aanvraag
  Zijn er geen contra-aanvragen ontvangen en gepubliceerd, dan kunt u een definitieve aanvraag indienen. Hiervoor vult u dit formulier in, en beschrijft u uw business case conform deze inhoudsopgave. Ook uw definitieve aanvraag, inclusief alle benodigde bijlagen, dient u in bij de BOM. 
 6. Beoordeling definitieve aanvraag
  Definitieve aanvragen worden beoordeeld door een investeringscommissie en uiteindelijk door het bestuur van het Breedbandfonds Brabant. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen, totdat het subsidieplafond is bereikt.
 7. Investeringsvoorstel
  Na goedkeuring van uw financieringsaanvraag, ontvangt u een investeringsvoorstel.
 8. Besluit tot investering
  Binnen zes weken na goedkeuring van uw definitieve aanvraag en bij overeenstemming met u over het investeringsvoorstel, zet de BOM uw definitieve aanvraag om in een beschikte aanvraag die online wordt gepubliceerd.

Meer weten?

Contact