Ga naar content

Corona-update

maatregelen, aanvullende dienstverlening en praktische tips
Budget en beoordeling COL

De COL-regeling loopt sinds april 2020 en het beschikbaar gestelde budget van €300 miljoen raakt uitgeput. We roepen ondernemers die gebruik willen maken van de COL op hun aanvraag vóór 15 maart in te dienen.

Aanvragen die tot die datum zijn ingediend worden in eerste instantie door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) beoordeeld.
Is het oordeel positief, dan wordt uw aanvraag afgewogen ten opzichte van andere aanvragen door middel van een ‘beauty contest’ (vorm van tender).

Meer informatie over de beoordelingscriteria vindt u hier.

Contact