Ga naar content

Corona-update

maatregelen, aanvullende dienstverlening en praktische tips
Financiering voor haalbaarheidsstudies

De eerdere subsidieregeling haalbaarheidsstudies Noord Brabant is beëindigd. MKB-ondernemers in Brabant die een haalbaarheidsstudie willen doen, kunnen gebruik maken van de Innovatieadviesregeling en de Haalbaarheidsregeling van MIT Zuid.

De regeling voor de instrumenten Innovatieadvies en Haalbaarheid wordt open gesteld vanaf 11 april om 9.00 uur. De verdeelsystematiek voor de beide genoemde instrumenten is ‘first come, first serve’.

Alle informatie en aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van Stimulus

Contact