Contact

In de programmalijn Heavy Duty Commercial Vehicles werken consortia van bedrijven samen aan oplossingen voor technische uitdagingen van elektrische commerciële voertuigen in stedelijke gebieden.

Uitdagingen

Vanaf 2020 verwachten we een grootschalige uitrol van elektrische commerciële voertuigen in de stedelijke gebieden. Het gaat om light, medium en heavy duty voertuigen en een deel van de binnenvaartvloot. Een steeds groter deel van de markt voor openbaar vervoer wordt door elektrische bussen en coaches ingevuld. Naar verwachting wordt deze markt vanaf 2025 echt volwassen. Overheden zullen zich meer en meer moeten richten op het kaderen en faciliteren van deze nieuwe markt(en).

Er is te weinig ruimte voor innovatieve concepten omdat bestaande infrastructuren de manier van denken en handelen te veel uitgaat van traditionele diesel voer- en vaartuigen. Hierdoor is er geen sluitende businesscase te ontwikkelen voor elektrische commerciële voer- en vaartuigen in stedelijke gebieden. Ruimtelijke ordening, toegang tot de binnenstad, stedelijke distributie en venstertijden spelen een cruciale rol in het faciliteren van heavy duty vehicles. Denk hierbij aan laad/los & laad/ontlaad plekken (laadpleinen bij goederendistributiecentra) binnen en buiten de milieuzones.

Oplossingen

In de programmalijn Heavy Duty Commercial Vehicles werken consortia van bedrijven samen aan oplossingen voor technische uitdagingen:

  • Demonstratie van high efficient ICE aandrijflijnen; de integratie van de traditionele verbrandingsmotor, het batterijpakket en systemen voor hergebruik van restwarmte.
  • Toepassing van (x)EV based aandrijflijnen (geheel of gedeeltelijk). Prioriteit ligt bij lithium-ion batterijen, post lithium-ion batterijen, fuel cell systemen, waterstofopslag, verbeterde elektrische aandrijf- en oplaadsystemen en de elektrificatie van voertuigen (bijvoorbeeld elektrische koel- en verwarmingssystemen in combinatie met batterijmanagement).

Daarnaast werken consortia aan de versnelde ontwikkeling van:

  • Elektrochemische opslagsystemen (batterijtechnologie, veroudering van lithiumbatterijen, tweedehands toepassingen en recycling en post lithium-ionbatterij technologie).
  • Elektrische motoren, vermogenselektronica, elektrische versnellingen.
  • Nieuwe voertuigarchitecturen voor elektrische aandrijflijnen.
  • Slimme en alternatieve laadtechnologieën en -strategieën zoals inductieladen.
  • Ondersteuning door laadinfrastructuur ten behoeve van de stabiliteit van het toekomstige duurzame net.
  • Zwaar gebruik elektrificatie, geheel elektrische of fuel cell bussen en trucks voor stadsdistributie.
  • Elektrische aandrijflijnen (componenten en transmissies).
  • Monitoring en diagnostiek (batterijmanagement, schatting van bereik en conditie batterij, gebruik voor klimaatbeheersing).

ICT en Software

ICT en software zijn de key technologies in het voertuig van de toekomst. Voertuigen worden steeds meer gebruikt als sensor, en gezien als onderdeel van verkeersmanagementsystemen. De technologie biedt nieuwe oplossingen en toepassingen voor controlesystemen, maar ook voor voertuig-tot-voertuig (V2V) en voertuig-tot-infrastructuur (I2V en V2I) communicatie.

Omdat ontwikkelingen in de automotive industrie steeds afhankelijker worden van overheden en ICT-spelers, speelt sectorale integratie een belangrijke rol in het innovatieprogramma.

Meer weten?