Contact

De investeringscommissie bestaat uit de onderstaande leden die kennis en ervaring bundelen op het gebied van investeringen en ondernemerschap.

T. (Theo) Kremers (voorzitter)

Theo Kremers was na verschillende technische adviesfuncties in 1987 directeur / oprichter van FACE Indutrial Automation BV, na de verkoop van FACE aan TRW was Theo tot 2000 VP Logistics Execution System van TRW, met activiteiten in Nederland, Duitsland, Australië en de VS. In 2000 heeft Theo de buy-out georganiseerd. Van 2000 tot 2004 was Theo CEO en President van MARC Global Inc, een wereldwijd opererende leverancier van geautomatiseerde magazijn besturingssystemen, waar hij, naast zijn algemeen management taken, instrumenteel was in het verwerven van een groot aantal gerenomeerde opdrachtgevers w.o. Ford Spareparts, Nike, Jusco (Japan) en Coles Myer (Australië). Van 2004 tot 2007 was Theo Managing Partner van een mid-market Private Equity organisatie, waar hij na een strategische herörientatie, de portfolio herstructureerde. Van 2007 tot 2012 was Theo, CEO en CFO a.i. van een aan de Nasdaq-genoteerde batterijfabrikant (Lithium Technology Corporation). Als oprichter in 2014 van Battery Technology International BV treed Theo op als adviseur van de regering van Bolivia met betrekking tot de ontwikkeling van de Lithium keten, van grondstof tot eindproduct. Gedurende zijn gehele loopbaan was/is Theo als adviseur/commissaris bij een aantal ondernemingen (met als kernwoorden Supply Chain Management, eCommerce en HighTech producten en systemen), Waaronder Venne Electronics sedert 2002, Biesheuvel Groep sedert 2007 en Linssen Yachts sedert 2016.


F.V. (Frits) van der Have

Sinds 2007 past Frits zijn ervaring en deskundigheid toe op venture filantropie en duurzaam beleggen. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van private equity / venture capital bij organisaties met winstoogmerk. Daarnaast is hij medeoprichter van Life Sciences Partners, een van de grootste beleggingsmaatschappijen binnen de gezondheidszorg en biotechnologie in Europa. Frits is tevens medeoprichter van Euroventures Ukraine, een private-equityfirma in Kiev, Oekraïne, en van E2 Cleantech, een fonds dat zich richt op beleggingen op het gebied van innovatieve cleantech bedrijven in Nederland. Momenteel is hij lid van de investeringscommissie van Cordaid Investments, Goodwell III/ uMunthu (Sub-Sahara Afrika), E2 Cleantech Participaties (Nederland),  Oikocredit International en twee responsAbility fondsen (Zwitserland) en is hij bestuurslid van TBL Mirror Fund in Oost-Afrika en lid van de Adviescommissie DGGF I. Sinds 2004 geeft Frits advies aan de ASN Bank met betrekking tot de duurzame private equity 'fund of fund'-beleggingen. Frits is voorzitter geweest van het Technopartner Seed comité van het Ministerie van Economische Zaken, heeft negen jaar in het bestuur gezeten van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en heeft deelgenomen aan diverse commissies van de European Venture Capital Association. Frits heeft zijn MBA gehaald aan de Rotterdam School of Management.


J.J.M. (Jacques) Eijkens

Jacques heeft een commerciële achtergrond (HEAO-CE) en startte zijn loopbaan na een aantal (buitenlandse) stages als marktonderzoeker bij Samsom (Wolters Kluwer). Zocht daarna de verbreding en ging aan de slag als marketeer bij educatieve uitgever Malmberg (onderdeel van VNU). Hier werd hij, na een aantal jaren in verschillende managementfuncties, vanaf 1998 CEO van de Nederlandse en Belgische educatieve activiteiten en vanuit die hoedanigheid lid van het VNU management team. In 2001 leidde hij een management buy-out en zette hij met het bedrijf de eerste stappen op het gebied van digitale media. In 2004 werd Malmberg overgenomen door het Finse mediaconcern Sanoma. Daar werd hij vervolgens CEO van de Learning divisie, met als opdracht een internationale business strategie te ontwikkelen en bedrijven te acquireren in verschillende Europese landen. Vanuit die verantwoordelijkheid werd hij ook lid van de Raad van Bestuur van de Sanoma Holding.  In de daaropvolgende jaren heeft hij verschillende acquisities gedaan in Noord- en Oost-Europa en tegelijkertijd een begin gemaakt, samen met het internationale management, met de transitie naar een digitaal business-model. In 2014 heeft hij zijn functie overgedragen en is in 2015 vertrokken om actief te worden als investeerder, adviseur en coach van start-ups in de educatieve en media industrie. Gedurende zijn loopbaan heeft hij zich veel beziggehouden met het vergroten van de commerciële slagkracht, het creëren van nieuwe digitale business-modellen en het ontwikkelen van een ondernemende cultuur binnen de diverse bedrijven.


J.E. (Jantine) Hak

Jantine Hak is registeraccountant en momenteel Managing Partner van Kruger, een Rotterdams kantoor gespecialiseerd in het bijstaan van ondernemingen op het gebied van corporate restructuring, interim management en corporate finance. Daarnaast doceert Jantine regelmatig aan de Erasmus Universiteit en geeft zij diverse cursussen op het gebied van corporate restructuring. Sinds mei 2018 is ze toegetreden tot het bestuur van EACTP (European Association of Certified Turnaround Professionals). Na haar studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam ging Jantine in 1996 aan de slag bij Arthur Andersen en voltooide zij haar RA-opleiding. In 1999 maakte ze de overstap naar ABN Amro Bank. Omdat haar hart het meest ligt bij het adviseren van klanten besloot ze niet lang hierna in 2000 het toen nog kleine team bij Kruger te komen versterken. Het kantoor groeide uit tot marktleider op het gebied van herstructureringen en werd (en wordt nog steeds) door menig bank bij bedrijven aanbevolen. In 2008 trad zij toe tot de maatschap. Jantine is bij Kruger met name betrokken bij het adviseren van grotere, projectmatige, ondernemingen in onder andere de bouw, installatietechniek, productie en retail. Kruger werd in 1988 opgericht als ‘Krüger en Partners’. De crisisjaren betekende voor Kruger, in tegenstelling tot veel andere sectoren, juist een tijd van sterke groei door de grote vraag naar herstructureringen. Kruger bereidde zich reeds tijdens de crisis voor op een latere afname van deze vraag door ook een corporate finance- en een rendementsverbeteringstak op te zetten. Dankzij dit tijdige inzicht heeft Kruger zich succesvol weten aan te passen aan de markt. Regelmatig zijn door Kruger ondersteunde bedrijven na de crisis bij het kantoor teruggekomen om hun nu goed lopende ondernemingen aan verder succes te helpen.


S. (Sjoerd) Mol 

Sjoerd is sinds 2003 advocaat. Hij startte zijn loopbaan bij Van Mens & Wisselink en stapte in 2009 over naar Benvalor, een niche-kantoor op het gebied van ondernemingsrecht en fiscaal recht, gevestigd in Utrecht. In 2010 werd hij daar partner. Sjoerd is werkzaam in een brede ondernemingsrechtelijke praktijk met daarbinnen een sterke focus op venture capital. Cliënten van Sjoerd zijn investeringsfondsen, business angels of innovatieve ondernemingen. Sjoerd staat deze partijen bij als het gaat om financieringsrondes, fusies & overnames, werknemersparticipaties of andere juridische aangelegenheden. Sjoerd is daarnaast mede-oprichter en bestuurslid van Stichting Capital Waters, een stichting die zich inzet voor standaardisatie van early stage deal documentatie en daarvoor verschillende contracten beschikbaar stelt op www.capitalwaters.nl. Sjoerd is verder actief betrokken bij verschillende incubators en accelerators zoals UtrechtInc en Fashion for Good en initiatiefnemer van de jaarlijkse Venture Capital Legal cursus die de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) jaarlijks met Benvalor organiseert. Sjoerd schrijft geregeld over venture capital. Hij is co-auteur van een van de handboeken op dit terrein ‘Venture Capital Deal Terms, a guide to negotiating and structuring venture capital transactions’ (samen met H.F. de Vries en M.J. van Loon) en schrijft een maandelijkse column op www.sprout.nl over startups en venture capital. Tenslotte is Sjoerd (tot 1 juni 2019) voorzitter van de Dutch Corporate Finance Association (DCFA).