Contact

De investeringscommissie bestaat uit de onderstaande leden die kennis en ervaring bundelen op het gebied van investeringen en duurzame energie.

J.F.P. (Scief) Houben (voorzitter)

J.F.P. (Scief) Houben (1958) heeft in zijn loopbaan een groot aantal posities vervuld als CEO of directeur van bedrijven in projectontwikkeling en vastgoed (Blauwhoed, Kristal), de zakelijke dienstverlening (Lavold, Randstad, Bennekom Advies) en in de gezondheidszorg (Vitalis, Amarant).  Sinds 2011 is hij actief vanuit zijn eigen bedrijf. Hij vervult diverse functies op interim basis in dienstverlening en gezondheidszorg. Tevens is hij actief in vastgoed en gebiedsontwikkeling. Veel van zijn opdrachten zijn gericht op nieuwe businessconcepten die de cyclische economie versterken en duurzaamheid of bottom up economy als vertrekpunt hebben. Hij is een van de front runners en aanjagers van overheden bij de gewenste transformatie van overheidsdienstverlening naar maatschappelijk aanbesteden en activering van lokale economie. Internationaal is hij actief bij de oprichting en uitbouw van de Coral Triangle Centre in Indonesië. Nevenfuncties zijn: voorzitter RvC Spaarnelanden NV Haarlem, lid RvT NOVA college Haarlem, Voorzitter RvC Monumentenfonds Brabant, voorzitter RvT Vitalis Residentieel Wonen, voorzitter RvC WeGo, voorzitter RvC Wocozon BV.


J.W.A. (Jeroen) de Swart

Jeroen de Swart (1970) begon na zijn studie Technische Scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam (Masters en PhD) in 1996 zijn loopbaan bij Exxon Mobil waar hij verschillende functies bekleedde in binnen en buitenland. In 2001 stapte hij over naar de Eneco Groep, waar hij in 2006 algemeen directeur werd van netbeheerder Stedin, dat de energieinfrastructuur van het grootste deel van de Randstad beheert. Sinds november 2013 is Jeroen CEO van Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB Amsterdam).