Contact
Infographic Smart Data Verkenning

Provincie Noord-Brabant heeft BOM opdracht verleend om te verkennen wat de kansen, barrieres en ondersteuningsbehoeften van bedrijven zijn ten aanzien van dataficatie. De verkenning richt zich op 5 Brabantse topclusters: hightech, maintenance, logistiek, life science en agrofood.