Corona-update

maatregelen, aanvullende dienstverlening en praktische tips
Brabants Erfgoed

​BOM Renewable Energy en de provincie Noord-Brabant werken samen aan een duurzame toekomst voor Brabants erfgoed. Door een combinatie van restaureren, (door)ontwikkelen en verduurzamen zorgen we ervoor dat onze erfgoed iconen worden behouden en een bijdrage leveren aan onze klimaatdoelstellingen. 

Onderdeel van deze duurzame toekomst is het betaalbaar houden en verduurzamen van de energievoorzieningen. Dat vraagt om veel specialistische kennis, en in de meeste gevallen om een flinke investering. Door samen te werken maken we doorontwikkeling mogelijk en lossen we de financieringsopgave op.

ESCo-concept

Bij de verduurzaming van Brabants erfgoed werken we volgens het ESCo-concept. U hoeft daarbij niet zelf te investeren maar betaalt een vaste, maandelijkse vergoeding aan de dienstverlener. Die vergoeding is vaak lager dan de oude energierekening.

Eigenaren van onroerend erfgoed dragen zo bij aan de verduurzaming van Brabant en een aangenaam binnenklimaat zonder zelf te investeren, zonder zorgen over het onderhoud van de installatie en met zekerheid over de besparing.

We werken volgens het ESCo-concept omdat banken vaak terughoudend zijn bij de financiering van erfgoed vanwege de complexiteit van de verduurzaming in combinatie met de onzekerheden over de exploitatie.

Zo bouwen we samen met eigenaren, ondernemers en  overheden aan een gezonde business case, waarin zowel de ontwikkeling van de exploitatie als de energielasten over een lange periode worden vastgesteld.

Meer weten?

Contact