Ga naar content

Corona-update

maatregelen, aanvullende dienstverlening en praktische tips
Energiebesparing in vastgoed en industrie

Energiebesparing is financieel aantrekkelijk. Toch blijven veel mogelijkheden onbenut. Vaak ontbreekt het aan tijd, kennis en aandacht om kansen te verzilveren.

BOM Renewable Energy begeleidt eigenaren van commercieel en maatschappelijk vastgoed en ondernemers bij de ontwikkeling van initiatieven voor energiebesparing met impact.

We bieden onafhankelijke procesbegeleiding, brengen het besparingspotentieel in kaart en selecteren de meest rendabele oplossingen. Ons advies is niet vrijblijvend. We verwachten dat de ambitie die vooraf wordt uitgesproken ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Escopartners voor kleinere projecten

Voor grote energiebesparingsprojecten en projecten die gebundeld kunnen worden, biedt BOM Renewable Energy oplossingen op maat. Kleinere projecten kunnen vaak direct worden gerealiseerd en gefinancierd door een van onze ESCo-partners.

BOM Renewable Energy investeert:

  • in Brabantse projecten die duurzame energie opwekken of energie besparen,
  • in bewezen technologie, zoals zonne-energie, windparken en biomassa centrales,
  • maximaal 90 procent van het risicodragend kapitaal voor de ontwikkelingsfase van een project,
  • maximaal 25 procent van het benodigde kapitaal voor de realisatie van een project,
  • op basis van een doortimmerde, rendabele businesscase,
  • met ervaren partners op basis van een sterke (contractuele) projectopzet, en
  • in projecten met een schaalgrootte vanaf 4 miljoen euro, als zelfstandig project of gebundeld.

Aanvullende voorwaarden voor bundeling van kleine projecten met een ESCo-partner:

  • Deelprojecten van 1.000 tot 1.000.000 euro.
  • Helder zicht op voldoende volume binnen een termijn van maximaal vier jaar.
  • Standaardisatie van contracten en processen.

Ondersteuning nodig bij energiebesparing in vastgoed en industrie

Neem contact met ons op!
Contact