Ga naar content

Corona-update

maatregelen, aanvullende dienstverlening en praktische tips
Grootschalige energieopwekkings-projecten

BOM Renewable Energy begeleidt burgerinitiatieven bij de ontwikkeling van grootschalige initiatieven voor het opwekken van wind- en zonne-energie.

Als partner van lokale energiecoöperaties en -stichtingen bieden we professionele ondersteuning om van een goed idee een uitvoerbaar plan te maken.

Energiefonds Brabant

Voor financiering maakt BOM Renewable Energy gebruik van Energiefonds Brabant. Daardoor is het mogelijk om tijdens de ontwikkeling van het project de inzet van derden en de aanvraag van vergunningen of omgevingsstudies te financieren.

Lokaal rendement

BOM Renewable Energy geeft geen vrijblijvend advies, maar gaat een partnership aan. We realiseren projecten vanuit een gezamenlijk (maatschappelijk) belang. We streven ernaar dat het rendement van het project zoveel mogelijk lokaal wordt ingezet en bijdraagt aan nieuwe activiteiten in de regio.

Ondersteuning nodig bij een burgerinitiatief?

Neem contact met ons!

Spinderwind wil iedereen een ‘stukje windmolen’ geven

Met windenergie zo’n zevenduizend huishoudens van groene stroom voorzien. Dat is de missie van Spinderwind. Het samenwerkingsverband van lokale energiecoöperaties uit Midden-Brabant wil aan de rand van Tilburg vier turbines neerzetten met een gezamenlijk vermogen van 10 megawatt.

Lees meer
Spinderwind wil iedereen een ‘stukje windmolen’ geven
Contact