Ga naar content

Corona-update

maatregelen, aanvullende dienstverlening en praktische tips

Realiseren van energieprojecten

Brabant CO2 neutraal maken

BOM Renewable Energy

 • Voor wie werkt BOM Renewable Energy?
  We werken samen met gemeenten, ondernemers, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars en burgerinitiatieven aan duurzame energieprojecten en energiebesparing.
 • Voor welke projecten kan ik bij BOM Renewable Energy terecht?

  We richten ons vooral op grote projecten en het bundelen van projecten, met een (gezamenlijke) schaalgrootte van minimaal 4 miljoen euro, die gebruik maken van bewezen technologie. Bij grote projecten, kun je denken aan windmolen- en zonneparken, geothermie en biomassa centrales. Bij kleine projecten kun je denken aan de bundeling van leasecontracten voor LED verlichting en zonnepanelen, bundeling van energieprestatiecontracten of bundeling van warmte-koude opslaginstallaties.
  Voor kleinere op zichzelf staande projecten rond energiebesparing, warmte koude opslag of zonnepanelen op commerciële en maatschappelijke gebouwen kun je terecht bij een van onze ESCo-partners.

 • Ik ben actief in de duurzame energiesector, kan ik partner worden van BOM Renewable Energy?

  We gaan graag in gesprek met bedrijven die oplossingen bieden voor energiebesparing of het opwekken van duurzame energie. Als het bedrijf voldoet aan een aantal voorwaarden, kijken we of we samen een Energy Service Company (ESCo) kunnen oprichten, om de dienstverlening verder uit te breiden met een financieringsoplossing. Neem hiervoor contact op met een van onze Investment Managers.

 • Voor welke diensten kan ik een beroep doen op BOM Renewable Energy?
  We investeren, adviseren bij de organisatie en structurering van het project, zorgen voor draagvlak en zetten ons netwerk in om projecten van de grond te krijgen. Via ons netwerk zorgen we voor de benodigde bankfinanciering en ontbrekende expertise.
 • Ik heb geld nodig voor mijn energieproject. Wat zijn de voorwaarden van BOM Renewable Energy?
  Voor zonneweides en windparken stellen we risicodragend kapitaal ter beschikking aan het project. We worden dus aandeelhouder van het zon- of windproject en niet van het bedrijf dat een zon- of windproject ontwikkelt of realiseert. Gaat het om energiebesparing of kleinere projecten, dan treden we op als medefinancier van de ESCo’s (Energy Service Companies) die bij het project zijn betrokken. Onze ESCo-partner neemt de investering voor zijn rekening. Die investering wordt terugbetaald uit de opbrengst van de maandelijkse besparingen. Het is dus niet nodig dat eindgebruikers investeren in energiebesparing. Dat doen wij, samen met onze ESCo-partners.
 • Kan ik bij BOM Renewable Energy ook terecht voor een lening?
  Nee, dat is de rol van banken. Bankfinanciering is namelijk heel goed mogelijk, mits het project voldoende omvang heeft en er voldoende risicodragend kapitaal is. Wij helpen daarbij. De BOM stelt wel achtergestelde leningen beschikbaar om aanvullende bankfinanciering mogelijk te maken. In sommige gevallen stellen we een brugfinanciering beschikbaar, als aanvulling op risicodragend vermogen én in aanloop naar financiering door een bank.
 • Onder welke voorwaarden kan ik bij BOM Renewable Energy terecht voor advies?

  Dat is afhankelijk van de realisatiekans en de impact van het project. Ons advies is kosteloos, maar niet vrijblijvend. We bespreken vooraf onder welke voorwaarden we helpen bij de realisatie van zon- of windprojecten en grootschalige energiebesparingen. Als we met elkaar in zee gaan, gaan we er ook vanuit dat een rendabele energiebesparing ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. In vrijwel alle gevallen kan BOM Renewable Energy ook voor (een deel van) de financiering zorgen.

 • Welke rente rekent BOM Renewable Energy?
  We rekenen geen rente, maar accepteren als aandeelhouder een deel van het winst- of verliessaldo van een project, op basis van een business case vooraf die een markconform rendement laat zien.
 • Waar komt het geld vandaan dat BOM Renewable Energy investeert?
  BOM Renewable Energy beheert Energiefonds Brabant, een fonds ter waarde van 60 miljoen euro, beschikbaar gesteld door de provincie om Brabant te verduurzamen.
 • Is energiebesparing zinvol voor mij?
  Energiebesparing loont altijd. In de meeste gevallen bespaart u daadwerkelijk geld, in alle gevallen vaart het milieu er wel bij. Daarnaast is in het Energieakkoord afgesproken dat in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 80 procent is teruggedrongen. Daar zij we samen verantwoordelijk voor. Als ondernemer bent u zelfs verplicht om maatregelen te nemen die u binnen vijf jaar kunt terugverdienen.
Contact