Contact

Met Codex4SME's helpen we bedrijven om de time to market van producten gericht op diagnostiek in personalized medicine te verkleinen.

Waarom dit project

Diagnostiek is een cruciaal onderdeel van personalized medicine. Companion diagnostics zijn testen die helpen om de geschiktheid van een behandeling voor een specifieke patiënt te bepalen. Het valideren van een product en het naar de markt brengen blijkt vaak lastig. Zo is het aanvragen van menselijk weefsel om de geschiktheid van de test te onderzoeken een omvangrijke procedure. Vanwege de businesskansen en de potentiële verbetering van de gezondheidszorg ondersteunen we bedrijven vanuit dit project om ontwikkelingen te versnellen.

Voor wie

Het project Codex4SMEs ondersteunt ondernemers, actief in de companion diagnostics, in de uitdagingen die zij tegenkomen vanaf de ontwikkeling tot aan het naar de markt brengen van hun product.

Hoe we je helpen

Wij ondersteunen je door het uitreiken van vouchers waarmee je toegang krijgt tot  weefsels uit biobanken en om jouw biomarker gevalideerd te krijgen. Via matchmaking brengen we je in contact met samenwerkingspartners en potentiële investeerders en klanten. Afhankelijk van het Technology Readiness Level (TRL) krijg je gepaste ondersteuning bij de uitdagingen van jouw onderneming.

Wat het je oplevert

We verkleinen de snelheid waarmee je nieuwe producten of diensten naar de markt kan brengen, op deze manier vergroten je marktkansen.

Wie in dit project samenwerken

In verschillende stadia van het TRL worden op dit moment meer dan 40 MKB-ers ondersteund via Codex4SME's. 
We werken in dit project samen met negen partners uit zeven verschillende landen uit Noord-West-Europa. Het project wordt deels gefinancierd door het Interreg programma van de Europese Unie.

Codex4SMEs animation

Wil je meer weten over de mogelijkheden om deel te nemen aan dit project?