Contact

Hightech meets Agrofood: een project om oplossingen voor slimme onkruidbestrijding te ontwikkelen in de land- en tuinbouw

Waarom dit project

Het wegvallen van steeds meer gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw leidt de komende jaren wereldwijd tot grote uitdagingen. Deze uitdaging zit hem vooral in het vinden van alternatieve ‘innovatieve’ onkruidbestrijdingsmiddelen. In dit project richten we ons samen met hightechbedrijven en telers op innovatieve onkruid (robot) bestrijdingsoplossingen voor de land- en tuinbouw.

Voor wie

In het project brengen we telers uit de Agrofood en hightech bedrijven bij elkaar. Met de ontwikkeling van robotica toepassingen kunnen telers veel effectiever omgaan met onkruidbestrijding en voor hightechbedrijven is robotisering in de land- en tuinbouw een enorm potentiële markt.

Hoe we je helpen

Telers brengen cases in en zijn kartrekkers van het project. Aan de hand van de cases worden high tech bedrijven en mogelijk andere partijen gekoppeld aan de telers in een project. Deze begeleiden we met kennis, expertise en experimenteerruimte. 

Wat het je oplevert 

Voor hightechbedrijven is robotisering in de land- en tuinbouw een enorm potentiële markt. Vooral omdat het wereldwijd wegvallen van gewasbestrijding en het handmatig wieden van teelt te hoge en arbeidsintensieve kosten met zich meebrengt en hiervoor nog geen passende oplossing is. Telers kunnen tegen lagere kosten en effectiever verbouwen.

Welke partijen in dit project samenwerken

Een aantal van deelnemende bedrijven zijn Lamb Weston Maijer, Sioux Technologies, Octinion, VAA Data Works, Rijkzwaan en anderen.

We begeleiden dit project samen met ZLTO, REWIN, FME en FOOD TECH BRAINPORT. 

Meer weten over dit project en de mogelijkheden om mee te doen?

Hightech meets Agro