Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
BOM 40 jaar!
Contact
Terug naar overzicht

Deze 8 Brabantse initiatieven helpen de gezondheidszorg beter én efficiënter te maken!

Deze 8 Brabantse initiatieven helpen de gezondheidszorg beter én efficiënter te maken!

De gezondheidszorg voert een voortdurende strijd op twee fronten. Niet alleen is er het streven om steeds meer ziektes te genezen en te voorkomen, maar tegelijkertijd willen we het ook betaalbaar en uitvoerbaar houden. Niets zo frustrerend als medische doorbraken die om organisatorische redenen de patiënt niet bereiken.

Dat Brabant voorop loopt als het gaat om innovaties die ons op termijn gezonder maken en houden, dat is genoegzaam bekend. Zo kent de provincie vele medtech-ontwikkelingen en zijn er krachtige clusters rond medische robotica, regeneratieve geneeskunde, imaging, biomaterialen en farma. Dat Brabant ook veel initiatieven herbergt om die tweede ambitie - het betaalbaar en uitvoerbaar houden van de zorg - te kunnen waarmaken, daar zijn minder mensen zich bewust van.

We worden steeds ouder

Het belang van dit aspect is nauwelijks te onderschatten. Dat is niet alleen omdat de medische sector tot steeds meer in staat zal zijn (en dat ook zal willen uitvoeren) maar ook omdat het aandeel hulpbehoevenden sterk zal toenemen, al was het alleen maar omdat we met z’n allen steeds ouder worden. Waren er in 2012 nog 2,7 miljoen 65-plussers, in 2041 zullen dat er 4,7 miljoen zijn. En logischerwijs betekent dat dat het aantal bewoners van verpleeg- en verzorgingsinstellingen enorm toeneemt. De zorg zal zich daarop moeten aanpassen.

Concreet gaat het daarbij om ontwikkelingen als digitalisering van de zorg, grotere autonomie van patiënten, robotisering, minder handen aan het bed, slimmere medicijntoediening en zeker ook betere planning. Tientallen Brabantse initiatieven laten de mogelijkheden alvast zien. Hier een kleine greep daaruit.

1. Xyall

  Xyall, gevestigd in Eindhoven, heeft een oplossing bedacht voor het automatisch vergaren van tumorweefsel voor moleculaire diagnostiek. Dat maakt kankeronderzoek minder tijdrovend, goedkoper, schaalbaarder en accurater. Door de sterke groei van ‘personalized medicine’ is er steeds meer behoefte om de genetische eigenschappen van tumoren te bepalen. Deze informatie is belangrijk om op patiëntniveau te weten te komen welke therapie de grootste kans van slagen heeft. Doorgaans wordt hiervoor een biopt afgenomen op de plaats waar de tumor zich bevindt. Maar om dat tumorweefsel uit een biopt te kunnen halen zijn uitgebreide processen nodig die voornamelijk handmatig uitgevoerd worden. Dat is niet alleen tijdrovend, maar geeft bovendien beperkingen: het is relatief duur, er is een vergrote kans op besmetting, het is niet altijd even accuraat en het is niet zo flexibel. Bovendien is er een groeiend tekort aan gekwalificeerde labmedewerkers om dergelijke processen uit te voeren.

  Guido du Pree, CEO van Xyall, legt uit: "Door de toename van nieuwe therapieën stijgt de vraag naar moleculair diagnostische tests om beslissingen over de behandeling van kankerpatiënten te onderbouwen. Deze tests vereisen een consistent hoge monsterkwaliteit en efficiëntie die moeilijk te bereiken is met de huidige manier van werken. De technologie van Xyall biedt de ontbrekende schakel door volledig geautomatiseerde oplossingen voor weefseldissectie te leveren die een efficiëntere, gestandaardiseerde en nauwkeurigere workflow mogelijk maken."

  2. SARA Robotics

  SARA Robotics ontwikkelt de software voor sociale zorgrobots om ondersteuning te bieden in de langdurige zorg. Het bedrijf richt zich op lokaties waar het toenemende personeelstekort in de zorg en de nog steeds groeiende vergrijzing het meest gevoeld wordt. Met een paar vragen over de naam, de muzieksmaak en de afkomst van een bewoner kan SARA direct in gesprek met de gebruikers. In eerste instantie is SARA er vooral voor sociale taken: het voorlezen, het afspelen van een video of het samen zingen. De volgende stap gaat alweer een stuk verder: SARA kan waarschuwen bij onrustig gedrag van de bewoners, of als iemand op een plek komt waar deze eigenlijk niet zou moeten zijn.

  De inzet van de robot nam een vlucht toen SARA besloot de werkdruk in verzorgingstehuizen tijdens de pandemie te verminderen. Op 125 zorglocaties ging SARA aan het werk om het welzijn van bewoners te vergroten en de druk op zorgmedewerkers te verlagen. Als sociaal hulpje nam SARA werk uit handen door te zorgen voor passend vermaak, eenvoudige instructies en persoonlijke aandacht. SARA vervangt geen personeel, maar zorgt er wel voor dat er meer ruimte ontstaat voor het leveren van echte warme zorg.

  3. Tante Co

  Tante Co is net als SARA gericht op grotere efficiëntie in de ouderenzorg. Het gaat om een zuil met een digitaal scherm waarop bewoners hun voorkeuren kunnen aangeven rond alledaagse zaken. Daarmee krijgen de verzorgers een continu beeld van wat er speelt onder mensen die zorgbehoevend zijn. Het bevordert bovendien de zelfredzaamheid van de bewoners, omdat deze zelfs als er geen verzorgers in de buurt zijn hun voorkeuren kunnen aangeven. Een ander ontbijt, bloemen op tafel, het zijn vaak kleine zaken die van groot belang zijn. De zuilen van Tanta Co helpen medewerkers bij het maken van de juiste keuzes in hun werk hetgeen voor efficiëntie zorgt en tijd oplevert. Daarbij ervaren bewoners meer inspraak over hun leven: het gevoel dat je er nog toe doet en er nog bij hoort in de maatschappij.

  De vragen - met pictogrammen als antwoorden - worden elke week ververst en hoewel er inmiddels zo’n 100 Tante Co’s door heel Nederland zijn geïnstalleerd, kunnen de vragen nog steeds lokaal bepaald worden. Onderwerpen variëren van welzijn en beleid tot eten & drinken, activiteiten en de leefomgeving. Na invulling van de antwoorden komt er een hersenspelletje op het scherm hetgeen stimulerend werkt om de volgende keer weer de vragen in te vullen. Verzorgers krijgen wekelijks een rapport dat gebruikt kan worden voor verbetering van het aanbod. Met plaatsingen bij Thebe en TanteLouise maakt Tante Co volop impact in Brabant.

  4. Ximius

  Dat iedere patiënt zo snel mogelijk door het zorgtraject heen wil is volstrekt helder, maar ook zorgaanbieders willen de tijd tussen opname en ontslag (ofwel tussen ziekmelding en gezondverklaring) zo kort mogelijk houden. Daarvoor is een perfecte ‘patient flow’ nodig. Slecht gestroomlijnde patient flow kan leiden tot overbelaste diensten, lange toegangs- en wachttijden en zelfs tot negatieve gezondheidsresultaten in de vorm van vermijdbare heropnames en mortaliteit. Ximius richt zich op het stroomlijnen van patient flow om op die manier de coördinatie van zorg, patiëntveiligheid en gezondheidsresultaten te verbeteren.

  Ximius, gevestigd in Eindhoven, belooft zorgaanbieders verbeteringen in de continuïteit van de patiëntenzorg, hogere inkomsten en vergoedingen, vermindering van vermijdbare patiëntendagen en een betere patiëntenresultaten. Een van de middelen die daarvoor worden ingezet is een capaciteitsdashboard dat zorgt voor een optimale roostering van de beschikbare medewerkers.

  5. Yomema

  Yomema (Your Medical matchmaker) uit Waalwijk gooit het over een andere boeg. Het bedrijf koppelt buitenlandse studenten aan een zorgorganisatie. De zorgorganisatie fungeert als stageadres en is verantwoordelijk voor het leerproces van de student. Uitgangspunt is dat de studenten, veelal afkomstig uit Indonesië, ook daadwerkelijk bij een organisatie passen. Hiervoor selecteert Yomema in samenwerking met Avans+ de studenten. Zo is de zorgorganisatie onderdeel van het studietraject van de internationale studenten. Na afronding van het studietraject van vier jaar ontvangen de studenten een Nederlands diploma Bachelor of Nursing.

  Met een intensieve begeleiding zorgen Avans+ en Yomema er ook voor dat de studenten zich snel thuis voelen in Nederland. Michel van den Hoven, directeur marketing en sales van Yomema, ziet voordelen voor Nederland én Indonesië: “Door Indonesische studenten op te leiden tot zorgprofessionals kunnen de afgestudeerde hbo-verpleegkundigen een nieuwe impuls geven aan de gezondheidszorg in Indonesië, omdat ze nieuwe competenties leren die daar nog niet opgenomen zijn in het curriculum van de huidige verpleegkundigen.”

  6. Medapp

  Ook Medapp probeert de zorg te ontlasten, in hun geval met een stroomlijning van de medicijnafgifte en -inname. MedApp is ooit gestart met het idee om mensen met een chronische aandoening te helpen bij het goed innemen van hun medicijnen. In 2015 begon het met een app waarmee je via medicijnwekkers een seintje kreeg wanneer je weer een medicijn moest innemen. Sinds 2020 is er een nieuwe app beschikbaar én een dienst om de medicijnen thuis af te leveren. MedApp is ontwikkeld vanuit een combinatie van slimme technologie en een online apotheek. Op die manier wordt het leven met medicijnen wat makkelijker gemaakt en neemt de druk op de zorg af.

  Apotheker Pit Janssen, die samen met Edwin Hermkens MedApp in Eindhoven oprichtte, zegt nog steeds gedreven te worden door zijn wens om de kwaliteit van leven van medicijngebruikers te verhogen. “MedApp verbetert therapietrouw door mensen te helpen met goed medicijngebruik.” Ruim 50.000 mensen maken gebruik van een van de apps. “De groeiende interesse van grote spelers in de zorgmarkt, waaronder zorgverzekeraars en farmaceuten, bevestigt dat ook zij de toegevoegde waarde van onze oplossing inzien.”

  7. Medeye

  Ook MedEye richt zich op medicijngebruik, maar voornamelijk in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Fouten tijdens het toedienen van medicatie komen het vaakst voor, maar zijn ook het moeilijkst op te lossen. MedEye is de enige oplossing op de markt die gespecialiseerd is in geautomatiseerde toedienverificatie en helpt verpleegkundigen bij het veiliger en efficiënter toedienen van alle soorten medicatie. Met behulp van een risico-gestuurde analyse helpt MedEye verpleegkundigen zich te concentreren op gebieden die gevoelig zijn voor fouten. Het systeem verifieert de medicatie vlak voor toediening aan de patiënt door middel van innovatieve hardware en slimme software (AI). Het ondersteunt verpleegkundigen in het medicatieproces en kan helpen bij het verifiëren van de dosis, snelheid, route en elk ander aspect van de toediening. Hiermee verhoogd het de efficiency en veiligheid bij het toedienen van medicatie.

  Naast de laatste digitale check van pillen en tabletten wordt MedEye ook ingezet om bij parenteralia (geneesmiddelen die geïnjecteerd worden) de vereiste visuele dubbelcheck door een tweede verpleegkundige over te nemen. MedEye zorgt ervoor dat eventuele fouten tijdig worden herkend zodat deze de patiënt niet bereiken. Hierdoor wordt de toediening van tabletten maar ook van parenteralia aantoonbaar veiliger en makkelijker. Een innovatieve manier om de medicatieveiligheid in het ziekenhuis te vergroten en verpleegkundigen te ontlasten. MedEye is van oorsprong IJslands, maar nu gevestigd in Den Bosch.

  8. Autoscriber

  Van een heel andere orde is Autoscriber, dat administratieve handelingen in het elektronisch patiëntendossier automatiseert. Met slimme software registreert en transcribeert het medische onderwerpen tijdens consulten. Het maakt samenvattingen en integratie in het elektronisch patiëntendossier mogelijk. De arts kan het resultaat vervolgens zelf bewerken.

  Autoscriber, met vestigingen in Eindhoven en Kaapstad, werkt met een microfoon in de spreekkamer. De software zet het gesprek om in tekst waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende sprekers en dialecten. Klinische termen worden automatisch herkend en gekoppeld aan gestandaardiseerde codes. Die termen en codes worden vervolgens samengevoegd tot een leesbare samenvatting die in het dossier geplaatst kan worden. De opname kan direct vanuit het dossier van de patiënt gestart worden en na afloop wordt het dossier automatisch verrijkt met gestructureerde informatie. Dat betekent niet alleen minder handelingen bij de arts en een completer en correcter dossier, maar ook meer inzicht bij de patiënt over het behandeltraject. Uiteindelijk moet dat volgens Autoscriber ook tot een kostendaling kunnen leiden.

  Dit artikel is eerder verschenen op Innovation Origins.

  Meer weten?