Investeren in excelleren
Agenda
28/11/2014 - High Tech campus
Startup Weekend Eindhoven


01/12/2014 - Wageningen
Agro Food & Technology Week


Bekijk alle agenda-items >

Binnen een minuut helderheid over uw kans op financiering
Doe hier de
investerings check


Innovatie programma
Agrofood


Volg ons twitter linkedin Youtube RSS

Ondernemen voor maatschappelijk resultaat

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) spant zich in voor een innovatieve en veerkrachtige Brabantse economie met duurzaam concurrentievermogen binnen een globaliserende wereld. Doel van Brabant is tot de top van kennis- en innovatieregio’s in Europa te behoren. De accenten in het beleid liggen op de economische topclusters, cross-overs tussen deze clusters, en het verbinden van deze clusters met maatschappelijke opgaven.

De BOM stimuleert bedrijven, overheden en kennisinstellingen om de economische ambities van Brabant waar te maken. Uitgangspunt is het bieden van slimme oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De kerntaken van de BOM zijn het smeden van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en instellingen, het aantrekken van buitenlandse bedrijven, het risicodragend investeren in startende en groeiende innovatieve ondernemingen en het ontwikkelen van bedrijfslocaties.

Actueel

Pilot Vraaggericht Ontwikkelen groot succes

Woensdag 05 november 2014

In Helmond hebben bedrijfsleven en overheidspartijen een nieuwe, succesvolle manier van werken ontwikkeld met betrekking tot bedrijfshuisvesting. Via deze methodiek kan veel sneller worden ingespeeld op veranderende behoeften van ondernemers.

lees meer >