Investeren in excelleren
Agenda
Binnen een minuut helderheid over uw kans op financiering
Doe hier de
investerings check


Innovatie programma
Agrofood


Volg ons twitter linkedin Youtube RSS

Ondernemen voor maatschappelijk resultaat

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) spant zich in voor een innovatieve en veerkrachtige Brabantse economie met duurzaam concurrentievermogen binnen een globaliserende wereld. Doel van Brabant is tot de top van kennis- en innovatieregio’s in Europa te behoren. De accenten in het beleid liggen op de economische topclusters, cross-overs tussen deze clusters, en het verbinden van deze clusters met maatschappelijke opgaven.

De BOM stimuleert bedrijven, overheden en kennisinstellingen om de economische ambities van Brabant waar te maken. Uitgangspunt is het bieden van slimme oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De kerntaken van de BOM zijn het smeden van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en instellingen, het aantrekken van buitenlandse bedrijven, het risicodragend investeren in startende en groeiende innovatieve ondernemingen en het ontwikkelen van bedrijfslocaties.

Actueel

Herontwikkeling Lauruscomplex afgerond

Maandag 02 maart 2015

Het Lauruscomplex op het bedrijventerrein Sluis XI in Someren is succesvol herontwikkeld door gemeente Someren en de BOM. Maandag 21 februari vond de officiële opening plaats van het vernieuwde, in kleinere percelen opgedeelde complex.

lees meer >

Kennis als groeifactor voor Europa

Woensdag 25 februari 2015

“Investeren in R&D en kennis is essentieel voor Europa nu.” Eurozone-voorzitter Jeroen Dijsselbloem wil doorpakken nu Hellas voort wil en “Draghi tijd koopt.” Daarbij onderstreept hij: “al die jongeren zonder werk dat is toch onacceptabel.“

lees meer >