Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

Bovengemiddeld aantal landingen buitenlandse bedrijven luidt herstel post-corona tijdperk in

Bovengemiddeld aantal landingen buitenlandse bedrijven luidt herstel post-corona tijdperk in

Het aantal landingen van buitenlandse bedrijven in Noord-Brabant bevindt zich met 53 projecten iets boven het niveau (50) van 2019. De provincie lijkt hiermee volledig hersteld van de dip in het corona-jaar 2020 (35). Bedrijven zien Brabant als een strategische regio om hun keten verder te optimaliseren binnen de Europese de markt. De wijze waarop Brabant inhaakt op deze trend van decentralisatie was voor fDi onder meer reden de Strategy Award voor Mid-Sized regions toe te kennen.

Het winnen van deze tweejaarlijkse competitie van dit onderdeel van The Financial Times, wordt internationaal gezien als een bewijs voor een marktgerichte internationaliseringstrategie. Binnen de provincie Noord-Brabant is de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) hiervoor verantwoordelijk.

“De fDi Award is een aanmoediging voor de door ons in 2014 ingezette koers, waarbij we ons volledig richten op unieke Brabantse product-marktcombinaties, zoals hightech systems & materials, agrifood en life sciences & health in combinatie met een focus op wereldwijde topinnovatie regio’s”, licht Eelko Brinkhoff, manager foreign investments binnen de BOM toe. Afgelopen jaar was binnen deze strategie een bijzondere rol weggelegd voor internationaal hooggewaardeerde verdiepende sectorstudies en de ingezette acties naar aanleiding van het Buck-rapport over reshoring. Daarnaast ondersteunde BOM internationale ondernemingen op het vlak van verduurzaming. Een mooi voorbeeld hiervan is de fabriek van Coca Cola in Dongen.

Focus op herstel

De 53 landingen in 2021 vertegenwoordigden een totale investeringswaarde van € 369 miljoen en leveren binnen 3 jaar 1.841 banen op. Veel bedrijven hebben in 2021 geïnvesteerd in het optimaliseren van de waardeketen door bijvoorbeeld hun productie dichter op de klant te organiseren. Daarnaast voeren ondernemingen aanpassingen door in de toeleveringsketen vanwege COVID-19, de blokkade van het Suez-kanaal en de Brexit. Het aandeel bedrijven met activiteiten gericht op markttoegang is daarmee fors hoger dan voorgaande jaren en zet het aandeel bedrijven met R&D activiteiten onder druk. Het herstel van continuïteit van de leveringen had prioriteit boven nieuwe R&D investeringen. Het aantal projecten met een R&D component – binnen Nederland nog steeds bovengemiddeld hoog - daalde hierdoor van 31% naar 17%.

Opvallend is dat in lijn met de ambities van de BOM steeds meer bedrijven bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Voorbeelden hiervan zijn de biologische alternatieven voor plastic van Footprint, de plantaardige vleesvervangers van Redefine Meat en de inzet van Sodastream op het vermijden van plastic flessen voor eenmalig gebruik. “De BOM beweegt zich steeds meer naar een impact-driven organisatie. We bundelen de krachtige Brabantse ecosystemen in de regio met innovatief ondernemerschap en de diensten van de BOM. Zo proberen we optimaal invulling te geven aan maatschappelijke transities”, Brigit van Dijk - Van de Reijt, algemeen directeur van de BOM.

De regio’s Zuid-Oost (18) en West (18) waren in aantallen landingen het beste vertegenwoordigd. ICT (12) & HTSM (12) zijn de populairste sectoren.

Kerncijfers 2021

  • Aantal gelande projecten is met 53 (21 nieuw, 32 uitbreidingen) weer terug op niveau van pre-corona. In 2019 waren er in Brabant 50 landingen van buitenlandse bedrijven. In 2020 35;
  • Van de 53 gelande projecten zijn er 10 Brexit-gerelateerd.
  • 1.841 nieuwe arbeidsplaatsen in de komende 3 jaar;
  • Geïnvesteerd kapitaal van € 369 miljoen.
  • Percentage van de projecten met R&D activiteiten ligt met 17% lager dan in 2020 (31%).

Brexit

Voor de feitelijke totstandkoming van Brexit speelde dit nauwelijks een rol in projecten van buitenlandse bedrijven in Noord-Brabant. De grootste beweging van bedrijven die vanwege Brexit een verplaatsing naar de EU maakten, speelde zich af in de Groot-Amsterdam regio, met name voor bedrijven die in de EU gevestigd moesten blijven (paspoortrechten) en voornamelijk in finance, legal, media, data en rondom EMA (European Medicin Agency). Eind 2020 en in het bijzonder Q1 2021 zagen wij een explosieve stijging van leads van bedrijven die zich vanwege Brexit in Brabant wilde vestigen. Dit waren voornamelijk bedrijven in de fast-moving consumer goods en veelal met logistieke activiteiten. In de loop van 2021 zien wij het Brexit effect langzaam afnemen.

"Deze prijs onderstreept de kracht die we als Brabant in huis hebben. De ecosystemen rondom high-tech, maakindustrie en lifesciences die we de afgelopen jaren verder hebben opgebouwd blijken een sterke aantrekkingskracht te hebben voor buitenlandse bedrijven. Onze inzet op innovatie is niet alleen goed voor het bedrijfsleven, maar levert ook slimme oplossingen waar de Brabander beter van wordt. De internationale strategie van de provincie Noord-Brabant en de BOM werkt, voor een sterke economie nu en in de toekomst", aldus Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde economie van Noord-Brabant.