Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht

RIFT: op naar duurzame warmte uit ijzer

RIFT: op naar duurzame warmte uit ijzer
affordable-and-clean-energy industry-innovation-and-infrastructure climate-action

Bedrijven die veel energie gebruiken, willen maar al te graag CO-neutraal worden. Maar ze kunnen dit niet omdat er simpelweg geen geschikte schone technologie voor hen is. Het Eindhovense bedrijf RIFT heeft een veelbelovende oplossing, die het mede dankzij de ondersteuning van BOM verder kan ontwikkelen.

Meer dan 40 procent van de wereldwijde CO₂-uitstoot komt van energie-intensieve industrieën, zoals bedrijven in stadsverwarming, industriële processen en elektriciteitscentrales. De warmte die die bedrijven nodig hebben, wordt nu nog opgewekt door fossiele brandstoffen te verbranden. Elektrificatie en waterstof zijn geen realistische alternatieven voor hun processen, omdat de benodigde infrastructuur er in 80 procent van de gevallen niet is en er – op korte termijn - niet komt, bijvoorbeeld vanwege technische en financiële obstakels.

Op bezoek bij RIFT

Iron Fuel Technology

De Iron Fuel Technology van RIFT is een nieuwe schone technologie voor het leveren van warmte aan wijken, industriële processen en elektriciteitscentrales. Het maakt het voor deze sectoren mogelijk het gasverbruik sterk te verminderen en de volgende stap in de energietransitie te zetten.

De technologie werkt door ijzer te laten roesten en ontroesten in een gecontroleerde omgeving. Door ijzerbrandstof (ijzerpoeder) te verbranden, ontstaat energie in de vorm van duurzame warmte (stoom of heet water). De roest die daarna overblijft, wordt met duurzame waterstof weer omgezet in ijzerpoeder, waardoor de duurzame cirkel rond is. De Iron Fuel Technology is veilig, compact en even duur of goedkoper dan andere schone technologieën, zoals aardwarmte, waterstof en biogas – technologieën die bijdragen aan een schoner milieu en/of zorgen voor energiebesparing.

Minder stikstofemissies

Bovenop het CO₂-vrije karakter van de technologie, zorgt de technologie er ook voor dat er minder stikstof vrijkomt dan bij fossiele brandstoffen. Dit is niet alleen beter voor het milieu, het zorgt er ook voor dat bedrijven en regio’s meer stikstofruimte krijgen die zij kunnen inzetten voor andere activiteiten.

Eerste grote test

Dat de techniek werkt, bleek uit een eerste grote test in het voorjaar van 2023. RIFT verwarmde vijfhonderd huizen in Helmond met de Iron Fuel Technology, waarbij een warmteboiler warmte opwekte via de verbranding van ijzerpoeder, in plaats van aardgas. Op deze manier kwam er geen CO₂ vrij wanneer de bewoners van de huizen de verwarming aanzetten of in de douche stapten. De test duurde in totaal 40 uur. In die tijd is 5 ton minder CO₂ en 66 procent minder stikstof uitgestoten dan normaal. De technologie van RIFT was via het warmtenet van energieleverancier Ennatuurlijk aangesloten op de woningen in Helmond.

Ondersteuning BOM

RIFT haalde in een eerste investeringsronde 2 miljoen euro op, waarmee het bedrijf haar testsystemen verder kon ontwikkelen en haar team kon laten groeien. Deze kapitaalinjectie van Rubio Impact Ventures, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en het Energietransitiefonds Rotterdam volgde kort na de bekendmaking dat het klimaatfonds Breakthrough Energy, opgericht door Bill Gates, in het bedrijf investeert.

Venture building en pilotprogramma

Maar BOM doet meer dan financieren. De ondersteuning bestaat ook uit venture building en het opzetten van een pilotprogramma met potentiële klanten. “We hielpen RIFT vanaf de start met het uitstippelen van de strategie en de financiering. Via ons Investor Readiness Program hebben we RIFT voorbereid op een financieringsaanvraag. We onderzochten samen wat het eerste marktsegment moest zijn, op welke industrieën RIFT zich ging richten en welk probleem de technologie oplost”, vertelt Marc de Haas, Venture Developer bij BOM. “Na de investering in de ontwikkelingsfase hielpen we het team van RIFT verder te groeien én hielpen we bij de organisatie en financiering van energieprojecten met industriële partijen.”

1 gigaton CO₂-reductie

Met de succesvolle afronding van de test in Helmond zette RIFT een volgende stap naar het vermarkten van de technologie. Het doel van RIFT is de CO₂-uitstoot vanaf 2050 met 1 gigaton per jaar te reduceren. Dat komt overeen met zeven keer de hoeveelheid die Nederland nu op jaarbasis uitstoot.


Dit heeft BOM bijgedragen aan de RIFT-case

Ontwikkelen

  • Begeleiding bij het uitstippelen van de strategie en de financiering
  • Voorbereiden op een financieringsaanvraag (m.b.v. het Investor Readiness Program)
  • Het eerste marktsegment & industrieën bepalen
  • Problem/solution fit vaststellen

Investeren

  • Investering in eerste financieringsronde, om testsystemen en team verder te laten ontwikkelen

Meer weten?