Terug naar actueel

5 initiatieven die de zorg gaan veranderen

30 september 2021
6152f47a21050

Brabant staat bol van de initiatieven die de zorg ingrijpend kunnen veranderen. Deze vijf kansrijke start-ups en initiatieven zouden volgens Business Developer Life Sciences & Medtech Stephan Hulsbergen de komende jaren wel eens een flinke impact kunnen hebben op ons zorgsysteem!

1. ReMeDiz: jaarlijks 100 miljoen aan medicijnen besparen

Elk jaar wordt 5 miljard euro aan medicatie door de zorgverzekeraar vergoed. Dat is ruim 7% van het Nederlandse zorgbudget. Veel dure medicijnen worden door ziekenhuizen ingekocht en slokken op dit moment 8% van het totale ziekenhuisbudget op. Voor dat bedrag kan geen andere zorg geleverd worden. Daarom is het schrijnend dat we jaarlijks naar schatting 600 tot 900 miljoen euro aan medicijnen weggooien. Een groot deel van deze verspilling komt doordat de medicatie niet aanslaat, patiënten overlijden en medicatie niet opnieuw mag worden uitgegeven. Deze worden dan vernietigd.

Om deze verspilling te voorkomen gaat ReMediZ samen met VGZ heruitgifte van dure medicatie mogelijk maken. Niet gebruikte, retour gekomen medicatie wordt zorgvuldig gecontroleerd en herverpakt. Op deze manier blijft de kwaliteit gegarandeerd. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en het Radboud in Nijmegen nemen deel aan de eerste tests. Uiteindelijk denken de partijen dat ze over vier jaar al in staat zouden moeten zijn om hiermee jaarlijks meer dan 100 miljoen euro te besparen.

Meer weten? www.remediz.nl

6152fd7ac989a

2. SARA Robotics: Meer tijd voor handen aan het bed

Door een toename van het aantal ouderen en chronisch zieken, neemt de zorgvraag binnen de langdurige zorg sterk toe. Tegelijkertijd neemt het aantal gekwalificeerde verpleegkundigen af. Het resultaat is een hoge werkdruk voor het verzorgend personeel, en een verlaagde kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. SARA Robotics ontwikkelt sociale en autonome zorgrobots die bewoners op sommige momenten vermaak bieden en in geval van onrust kalmerend kunnen handelen. Met de inzet van Sara houdt de zorgmedewerker aantoonbaar meer tijd over voor warme en kwalitatieve zorgtaken.

SARA is actief bij 14 verschillende zorginstellingen, waaronder Zorggroep Elde Maasduinen in Kaatsheuvel, Vitalis in Eindhoven, de Wever in Tilburg en Zorgroep Elde Maasduinen in Kaatsheuvel. Een van de medewerkers van Elde Maasduinen schrijft: ‘SARA helpt mij tijdens de werkdag doordat zij de bewoners opvrolijkt en zelfs laat dansen. Door de interactie met SARA zijn de bewoners tevreden en is het rustiger. Hierdoor kan het zorgpersoneel veel prettiger werken.’

SARA draagt bij aan een hogere kwaliteit van zorg en welzijn voor cliënten, en tegelijkertijd aan ondersteuning voor het zorgpersoneel.

Meer weten? www.sara-robotics.com

6152fc9dafda6

3. Telefit: Revalidatie hart- en longpatiënten gaat door op afstand

Zorg op afstand heeft door Corona eindelijk een vlucht genomen. Vonden we het voorheen in de zorg al spannend om patiënten zelf hun afspraken online te laten maken, nu monitoren we patiënten zowel in de eerste als tweede lijn steeds meer thuis. Voor iedereen in de keten kan dit winst betekenen en niet in de laatste plaats wordt deze verzilverd door de patiënt.

Ook hart- en longpatiënten in de regio Eindhoven kunnen voortaan vanuit huis revalideren dankzij een nieuw programma van Máxima MC (MMC): TeleFIT. Met dit programma worden patiënten begeleid en gemobiliseerd, ondanks de afstandsmaatregelen vanwege het coronavirus. Via een videoverbinding trainen ze individueel en in groepjes, op aanwijzing van de fysiotherapeut en de bewegingsagoog van het ziekenhuis.

Meer weten? VGZ maakte een prachtige vlog over dit digitale Zinnige Zorg initiatief.

4. XYAll: geautomatiseerd weefselonderzoek

Door een sterke groei van ‘persoonlijke behandelingen’ is er steeds meer behoefte het DNA van patiënten in kaart te brengen zodat voor steeds meer ziektebeelden bepaald worden welke therapie de grootste kans van slagen heeft. Doorgaans wordt hiervoor een stukje weefsel afgenomen op de plek waar de tumor zich bevindt. Het weefsel wordt door de patholoog onder de microscoop bekeken om een diagnose te kunnen stellen. Echter, om het DNA inzichtelijk te kunnen maken dienen de tumorcellen uit deze “plakjes” te worden gehaald.

Xyall automatiseert dit belangrijke deel van het weefselonderzoek binnen de moleculaire pathologie. Deze systemen helpen pathologen om sneller, betere en betrouwbaardere moleculaire diagnostische testresultaten te verkrijgen.

Meer weten? www.xyall.com

6152f958542b3

5. JADS en BOM: Business cases valideren met Real World ziekenhuisdata

Brabant heeft meerdere top-klinische ziekenhuizen die elk een eigen specialisme hebben. Deze ziekenhuizen hebben, in tegenstelling tot academische ziekenhuizen, grote homogene patiëntgroepen en dus op hun specialisaties veel meer data over logistiek, kosten, procedures en uitkomsten.

BOM en Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch zijn op dit moment bezig om ziekenhuizen te informeren over de waarde van hun data. Samen wordt gekeken naar manieren waarop de data op een veilige manier gebruikt kan worden om de impact van innovaties al in een heel vroege fase duidelijk te maken. Deze impactmodellen en -analyses kunnen wat zeggen over kosten, kwaliteit, maar ook bijvoorbeeld over de manier en volgorde van implementaties.

Brabant zal hiermee een proeftuin zijn waarin de wereldwijde maatschappelijke impact van zorginnovaties gemodelleerd en gevalideerd kan worden op basis van echte ziekenhuisdata.

6152fbb1ba0f7

Meer weten?

In Brabant werken we aan het toekomstbestendig verbeteren van gezondheid en het bevorderen van ieders kwaliteit van leven en welvaart. De BOM draagt hier samen met ondernemers aan bij door in te zetten op gepersonaliseerde behandelmethodes, digitale zorg en toepassingen van sleuteltechnologieën als fotonica, nanotechnologie en robotica.
Naar het thema gezonde toekomst

Meer weten?

Shulsbergen bom nl

Stephan Hulsbergen

Venture Developer
Bekijk alle medewerkers

Deel deze pagina

Start making impact! Bekijk onze vacatures