Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht evenementen

Koningshoeven-ontmoeting 2024

Koningshoeven-ontmoeting 2024
Koningshoeven-ontmoeting 2024

De Koningshoevenontmoeting is het jaarlijkse ontmoetingspunt voor iedereen die betrokken is bij onze provincie. Dit jaar bestaat de bijeenkomst wederom uit twee onderdelen: de verdiepende zomersessies en een verbindende netwerkbijeenkomst.

Beide vinden plaats op de inspirerende campus van Tilburg University. Hier geniet u van een boeiend en gevarieerd programma. Tijdens de uitgebreide borrel en walking dinner heeft u ruimschoots de tijd voor interessante ontmoetingen met personen uit verschillende maatschappelijke sectoren.

Zomersessies

Ook dit jaar organiseren BrabantKennis, Tilburg University, Gemeente Tilburg en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) vanaf 14.15 uur samen de Koningshoevenontmoeting Zomersessies. Deze vier partijen zijn ieder vanuit hun eigen rol bezig met het vormgeven en invullen van de toekomst van Brabant. Samen met de bezoekers van de Koningshoevenontmoeting willen zij stilstaan bij onze grote opgaven tot verandering en aan de hand van diverse thema’s dieper ingaan op de rol en plicht die academisch, bestuurlijk, maatschappelijk en ondernemend Brabant hierin kunnen spelen. Om zo samen de toekomst van Brabant vorm te geven.

Thema: “Brabant als spiegel van Europa”

Het thema van de Koningshoevenontmoeting sluit aan bij de Europese verkiezingen en de verkenning ‘Wij… in Europa’ van BrabantKennis.Europa is meer voor onze provincie dan een wetgever, meer dan een plek waar subsidiegeld vandaan komt. Op meerdere plaatsen in Europa wordt de toekomst van Brabant bepaald. In de historie heeft Brabant vaak een belangrijke rol gespeeld in Europa. Een aantal thema’s dat van invloed is op de toekomst van Europa, speelt in Brabant nu al. Denk aan de technologische positie die Brainport heeft in geopolitieke ontwikkelingen. Aan de discussie over (arbeids)migratie, die van belang is voor Brabant. En natuurlijk over de relatie tussen natuur, economische ontwikkeling en landbouw. Hoe gaat dat allemaal passen in ons Brabant? Kan Brabant de weg wijzen voor Europa, of gebeurt dat andersom? Je kunt vanuit verschillende invalshoeken naar deze thema’s kijken en dat is juist de bedoeling tijdens de Zomersessies.

Netwerkbijeenkomst

Vanaf 16:00 uur vindt de traditionele netwerkbijeenkomst plaats. Dit jaar zal demissionair staatsecretaris Christophe van der Maat de gastspreker zijn en zijn licht laten schijnen op het Europese thema vanuit de invalshoek van veiligheid. Daarna kunnen er onder het genot van een hapje en drankje weer veel informerende en verbindende ontmoetingen plaatsvinden.

Bestel nu uw toegangskaart

Bestel nu uw toegangskaart

Toegangskaarten zijn te bestellen via de site van de stichting Koningshoeven.

Lees verder op Koningshoevenontmoeting