Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar diensten

Investeren

De BOM richt zich op start-ups en scale-ups die de ambitie én de potentie hebben om grote impact te genereren voor de Brabantse economie. Daarnaast financiert de BOM projecten die een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

Veelgestelde vragen

 • Waar komt het geld vandaan dat de BOM in mijn bedrijf investeert?

  De BOM is een publiekrechtelijke onderneming. We leggen verantwoording af aan de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken. We beheren verschillende fondsen. De meeste zijn bekostigd uit de verkoop van de Essent aandelen die de Provincie Noord- Brabant heeft verkocht aan RWE. We hebben geen winstoogmerk, maar bedruipen onszelf. Dat betekent dat onze organisatie wordt bekostigd uit de opbrengst van onze investeringen.

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor financiering door de BOM?

  De BOM investeert in schaalbare start- en scale ups met groeipotentie en een sterke link met Noord-Brabant. Verder is de maatschappelijke en economische impact van belang. We richten ons op bedrijven die actief zijn in een van de volgende topsectoren:
  • High Tech Systems & Materials
  • Software
  • Agrofood en Biobased Economy
  • Life Sciences & Medtech
  • Maintenance
  • Supply chain

 • Zijn er nog andere investeringscriteria?

  De precieze voorwaarden verschillen van geval tot geval. Er zijn ook criteria die gelden voor al onze investeringen:

  • Het geïnvesteerde bedrag ligt tussen 150.000 en 5.000.000 euro.

  • Ons belang is nooit groter dan 49 procent (we zijn een minderheidsaandeelhouder).

  • We werken met een investeringshorizon van 3 tot 7 jaar.

  • We streven naar een marktconform rendement.

 • Wat heb ik nodig voor een financieringsaanvraag?

  Een businessplan van 100 pagina’s is geen absolute must, tenzij je het belangrijk vindt voor een juiste beoordeling. Stel jezelf de volgende vragen bij het formuleren van de financieringsaanvraag:
  • Voor welk probleem heb ik een oplossing?
  • Wie zijn mijn (toekomstige) klanten en zijn ze bereid om voor mijn oplossing te betalen?
  • Wie zijn mijn concurrenten en wat hebben zij te bieden?
  • Wat maakt mijn propositie interessant voor investeerders?
  • Wat heb ik tot nu toe bereikt?
  • Wat heb ik verder nodig om succesvol te worden?

 • Wat als mijn aanvraag wordt afgewezen?

  Elk jaar ontvangen we zo’n 600-700 financieringsaanvragen. Veruit het grootste deel daarvan wordt niet gehonoreerd. Meestal omdat bepaalde onderdelen van de business case niet op orde zijn.
  Als je businesscase nog niet op orde is, kun je vaak samen met een van onze Business Developers het plan verder ontwikkelen. Je kunt ook deelnemen aan ons Investor Readiness Program. Daarmee bereid je jezelf in tien weken tijd voor op een kansrijke financieringsaanvraag bij BOM Brabant Ventures, of andere relevante financiers.
  De BOM beschikt bovendien over een groot netwerk van financiers met hun eigen specialisme en uiteenlopende voorwaarden. Een afwijzing betekent dus nooit dat we je niet verder kunnen helpen.

 • Op wie richt de BOM zich bij het versnellen van de energietransitie?

  We werken samen met gemeenten, ondernemers, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars en burgerinitiatieven aan duurzame energieprojecten en energiebesparing.

 • Voor welke energieprojecten kan ik bij de BOM terecht?

  We richten ons vooral op grote projecten en het bundelen van projecten, met een (gezamenlijke) schaalgrootte van minimaal 4 miljoen euro, die gebruik maken van bewezen technologie. Bij grote projecten, kun je denken aan windmolen- en zonneparken, geothermie en biomassa centrales. Bij kleine projecten kun je denken aan de bundeling van leasecontracten voor LED verlichting en zonnepanelen, bundeling van energieprestatiecontracten of bundeling van warmte-koude opslaginstallaties.
  Voor kleinere op zichzelf staande projecten rond energiebesparing, warmte koude opslag of zonnepanelen op commerciële en maatschappelijke gebouwen kun je terecht bij een van onze ESCo-partners.

 • Ik ben actief in de duurzame energiesector, kan ik partner worden van de BOM?

  We gaan graag in gesprek met bedrijven die oplossingen bieden voor energiebesparing of het opwekken van duurzame energie. Als het bedrijf voldoet aan een aantal voorwaarden, kijken we of we samen een Energy Service Company (ESCo) kunnen oprichten, om de dienstverlening verder uit te breiden met een financieringsoplossing. Neem hiervoor contact op met een van onze Investment Managers.

 • Voor welke diensten kan ik een beroep doen op de BOM bij energieprojecten?

  We investeren, adviseren bij de organisatie en structurering van het project, zorgen voor draagvlak en zetten ons netwerk in om projecten van de grond te krijgen. Via ons netwerk zorgen we voor de benodigde bankfinanciering en ontbrekende expertise.

 • Ik heb geld nodig voor mijn energieproject. Wat zijn de voorwaarden van de BOM?

  Voor zonneweides en windparken stellen we risicodragend kapitaal ter beschikking aan het project. We worden dus aandeelhouder van het zon- of windproject en niet van het bedrijf dat een zon- of windproject ontwikkelt of realiseert.

  Gaat het om energiebesparing of kleinere projecten, dan treden we op als medefinancier van de ESCo’s (Energy Service Companies) die bij het project zijn betrokken. Onze ESCo-partner neemt de investering voor zijn rekening. Die investering wordt terugbetaald uit de opbrengst van de maandelijkse besparingen. Het is dus niet nodig dat eindgebruikers investeren in energiebesparing. Dat doen wij, samen met onze ESCo-partners.

 • Kan ik bij de BOM ook terecht voor een lening voor mijn energieproject?

  Nee, dat is de rol van banken. Bankfinanciering is namelijk heel goed mogelijk, mits het project voldoende omvang heeft en er voldoende risicodragend kapitaal is. Wij helpen daarbij.

  De BOM stelt wel achtergestelde leningen beschikbaar om aanvullende bankfinanciering mogelijk te maken. In sommige gevallen stellen we een brugfinanciering beschikbaar, als aanvulling op risicodragend vermogen én in aanloop naar financiering door een bank.

 • Onder welke voorwaarden kan ik bij de BOM terecht voor advies bij mijn energieproject?

  Dat is afhankelijk van de realisatiekans en de impact van het project. Ons advies is kosteloos, maar niet vrijblijvend. We bespreken vooraf onder welke voorwaarden we helpen bij de realisatie van zon- of windprojecten en grootschalige energiebesparingen. Als we met elkaar in zee gaan, gaan we er ook vanuit dat een rendabele energiebesparing ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. In vrijwel alle gevallen kan BOM Renewable Energy ook voor (een deel van) de financiering zorgen.

 • Welke rente rekent de BOM bij financiering van energieprojecten?

  We rekenen geen rente, maar accepteren als aandeelhouder een deel van het winst- of verliessaldo van een project, op basis van een business case vooraf die een markconform rendement laat zien.

 • Waar komt het geld vandaan dat de BOM investeert in energieprojecten?

  De BOM beheert Energiefonds Brabant, een fonds ter waarde van 60 miljoen euro, beschikbaar gesteld door de provincie om Brabant te verduurzamen.

 • Is energiebesparing zinvol voor mij?

  Energiebesparing loont altijd. In de meeste gevallen bespaart u daadwerkelijk geld, in alle gevallen vaart het milieu er wel bij. Daarnaast is in het Energieakkoord afgesproken dat in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 80 procent is teruggedrongen. Daar zij we samen verantwoordelijk voor. Als ondernemer bent u zelfs verplicht om maatregelen te nemen die u binnen vijf jaar kunt terugverdienen.

 • Verstrekt de BOM subsidie?

  Nee, de BOM is geen subsidieverstrekker. Onze financieringsvormen bestaan uit aandelenkapitaal en achtergestelde leningen. Startsubsidies worden bijvoorbeeld wel gegeven door RVO.