Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact

Over BOM

Ondernemerschap is de aanjager voor innovatie. Van duurzame voeding, een gezonde toekomst, klimaatneutrale energie tot de ontwikkeling van kansrijke sleuteltechnologieën. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) zorgt dat start-ups die daaraan bijdragen met de juiste ondersteuning en financiering een vliegende start maken. Ook zorgen we dat bedrijven met internationaliseringsambities deze kunnen waarmaken. Jaarlijks realiseert de BOM impact samen met tientallen ondernemingen. De BOM is een uitvoeringsinstantie van de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

BOM Catalyzing Change

Onze focus

We werken samen met ondernemers die nieuwe ontwikkelingen omarmen en beseffen dat ze meer bereiken door samen te werken met andere pioniers in het Brabantse bedrijfsleven, onze kennisinstellingen en een stimulerende overheid. Door bedrijvigheid aan te moedigen die inspeelt op de vierde industriële revolutie, bouwen we aan de economie van morgen. We zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven en voor het behoud van werkgelegenheid. We helpen Brabantse bedrijven die hun vleugels willen uitslaan in het buitenland én we stimuleren de ontwikkeling van duurzame energieprojecten.

Onze kracht

De BOM is een publieke onderneming die een brug slaat tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid. We hebben geen commercieel belang. Onze onafhankelijke positie opent deuren die voor andere, commerciële partijen vaak gesloten blijven. Zo stimuleren we samenwerking en brengen we mensen en middelen bij elkaar. Vaak voorziet de BOM in een kapitaalbehoefte: vanuit de fondsen die we beheren en de financiële mogelijkheden die zich vanuit ons netwerk aandienen. Met onze venture building programma's laten we startups consistent groeien. Want de BOM aan boord, dat geeft vertrouwen. En dat is goed voor de verdere invulling van de kapitaalbehoefte en ontwikkeling van de onderneming.

Onze historie

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) werd in 1983, mede op aandringen van de vakbeweging, opgericht door de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, nog altijd onze aandeelhouders. Het snel verslechterende economische klimaat in Brabant had dringend een nieuwe impuls nodig. Inmiddels is het hoogzomer in de Brabantse economie. Met een maakindustrie op topniveau en een kenniseconomie van wereldklasse behoren we tot de snelst groeiende regio’s van Europa. Onze uitdaging ligt niet meer bij de problemen van vandaag, maar bij de kansen van morgen.

Impact realiseren voor Brabant

Reporting | Bij de BOM draait het allemaal om de impact die Brabantse ondernemingen leveren aan een sterke, concurrerende economie, die zorgt voor duurzame werkgelegenheid en oplossingen biedt voor maatschappelijke vraagstukken. Meer weten?

Bekijk ons jaarverslag en actuele prestaties