Realiseren van een energieproject met BOM Renewable Energy

Brabantse bronnen

Bijdragen aan de energietransitie van Brabant 

BOM Renewable Energy stimuleert energiebesparing en de productie van duurzame energie. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en burgerinitiatieven realiseren we duurzame energieprojecten. We bevorderen energiebesparing in vastgoed en industrie en dragen met raad en daad bij aan rendabele oplossingen om Brabant energieneutraal te maken.

BOM Renewable Energy adviseert bij de organisatie en structurering van projecten. We investeren, zetten ons netwerk in om projecten van de grond te krijgen en organiseren maatschappelijk draagvlak.

We richten ons op grote projecten, zoals wind- en zonneparken, en op bundeling van kleine projecten. Ondersteuning voor kleinere projecten bieden we via onze ESCo-partners, die actief zijn op specifieke markten, zoals het realiseren van zonnepanelen op sociale huurwoningen en energiebesparing voor MKB-bedrijven. 

Windpark Hazeldonk: lokale stroom met maatschappelijk draagvlak

De drie turbines van Windpark Hazeldonk draaien sinds 2015 trots langs de A16 bij Breda. Het windpark is mede gefinancierd door crowd financing. Ongeveer 340 mensen uit de stad en omgeving hebben geïnvesteerd in obligaties. De keuze om met lokale partners samen te werken, geeft het windpark een lokaal en duurzaam karakter en zorgt voor maatschappelijk draagvlak. BOM Renewable Energy is deels eigenaar van het park en heeft een achtergestelde lening verstrekt.

Lees meer
Windpark Hazeldonk: lokale stroom met maatschappelijk draagvlak

Spinderwind wil iedereen een ‘stukje windmolen’ geven

Met windenergie zo’n zevenduizend huishoudens van groene stroom voorzien. Dat is de missie van Spinderwind. Het samenwerkingsverband van lokale energiecoöperaties uit Midden-Brabant wil aan de rand van Tilburg vier turbines neerzetten met een gezamenlijk vermogen van 10 megawatt – een windpark voor én door burgers die willen bijdragen aan de verduurzaming van Brabant. BOM Renewable Energy financierde samen met de energiecoöperaties de ontwikkelingsfase, stelde expertise beschikbaar en investeert in de realisatie van het windpark.

Lees meer
Spinderwind wil iedereen een ‘stukje windmolen’ geven

Contact