Realiseren van een energieproject met BOM Renewable Energy

Brabantse bronnen

Bijdragen aan de energietransitie van Brabant 

BOM Renewable Energy stimuleert energiebesparing en de productie van duurzame energie. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en burgerinitiatieven realiseren we duurzame energieprojecten. We bevorderen energiebesparing in vastgoed en industrie en dragen met raad en daad bij aan rendabele oplossingen om Brabant energieneutraal te maken.

BOM Renewable Energy adviseert bij de organisatie en structurering van projecten. We investeren, zetten ons netwerk in om projecten van de grond te krijgen en organiseren maatschappelijk draagvlak.

We richten ons op grote projecten, zoals wind- en zonneparken, en op bundeling van kleine projecten. Ondersteuning voor kleinere projecten bieden we via onze ESCo-partners, die actief zijn op specifieke markten, zoals het realiseren van zonnepanelen op sociale huurwoningen en energiebesparing voor MKB-bedrijven. 

‘Dé ideale oplossing voor het asbestprobleem van agrarische bedrijven’

Asbest van het dak, zonnepanelen erop. Het klinkt ideaal, maar voor veel agrarische bedrijven in Brabant blijkt deze duurzame oplossing te kostbaar. Een nieuwe samenwerking tussen Mijn Zonneveld en BOM Renewable Energy moet hier verandering in brengen.

Lees meer
‘Dé ideale oplossing voor het asbestprobleem van agrarische bedrijven’

Contact