Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

Barometer Brabantse concurrentiekracht: een nieuwe, brede definitie

Barometer Brabantse concurrentiekracht: een nieuwe, brede definitie

Een vernieuwende kijk op de regionale concurrentiekracht van Brabant, die rekening houdt met de mate waarin de economie duurzaam, innovatief en sociaal inclusief is. Want, wie de belangen van duurzaamheid, inclusiviteit en innovatie verwaarloost verspeelt concurrentiekracht en stelt het goede leven in Brabant in de waagschaal.

Om die reden ontwikkelden BrabantKennis, BrabantAdvies, Telos en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) de afgelopen maanden de Barometer Brabantse Concurrentiekracht. Vanmiddag is de barometer aangeboden aan vertegenwoordigers van de Provinciale Statenfracties tijdens het Brabants economisch verkiezingsdebat van VNO-NCW.

Benieuwd naar de barometer?

Bekijk het ezine

De wereld buiten Brabant dringt door in onze economische afwegingen en kansen. Digitalisering, nieuwe geopolitieke verhoudingen en klimaatverandering zorgen voor nieuwe dynamiek. De economische winnaars van vandaag kunnen morgen verliezers zijn. Het is echter niet alleen deze nieuwe wereld(wan)orde, maar ook de grote opgaven waar Brabant zelf voor staat, bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid en solidariteit, die de economie van onze regio op de proef stellen. Wat betekent dat voor onze concurrentiepositie en de mate waarin we in staat zijn om die positie duurzaam te versterken?

Ontbrekend inzicht

Er is dus werk aan de winkel. Maar aan welke knoppen moeten de beleidsmakers in Brabant draaien? Hoe zetten we bedreigingen tijdig om in kansen en op welke feiten en inzichten koersen we? Het ontbreekt in Brabant aan een samenhangend, systematisch en dynamisch inzicht in de relevante feiten. De barometer voorziet in deze leemte. Hij bestaat uit een sociale, economische en omgevingscirkel die in elkaar grijpen en die tezamen de Brabantse concurrentiekracht omvatten. De Barometer geeft inzicht in de prestaties van Brabant op een aantal indicatoren binnen iedere cirkel. 

Uit de eerste meting blijkt dat Brabant op veel indicatoren goed scoort, zoals economische groei, R&D-investeringen, inkomen en woningmarkt. Maar we zien ook dat we zeker niet altijd in de voorhoede spelen. Een voorbeeld is de Brabantse arbeidsmarkt: met name hoger opgeleiden trekken relatief vaak naar elders voor werk of studie (netto 8.100 mensen tussen 2004 en 2011), terwijl we deze mensen in onze kenniseconomie hard nodig hebben. Uit de Barometer wordt ook duidelijk dat het opleidingsniveau van Brabanders gemiddeld gezien lager is dan in Nederland als geheel; het percentage hbo- en wo-opgeleiden onder 30-34-jarigen is 45,5%; daarmee neemt de provincie de zevende plaats in. En dan is er nog de demografische trend dat in de komende decennia er veel meer mensen de beroepsbevolking verlaten, omdat zij de pensioensleeftijd bereiken, dan dat er aan de onderkant aan nieuw, jong talent bijkomt.

De vier organisaties benadrukken dat de eerste versie van de Barometer die in het e-zine wordt gepresenteerd een voorzet is, een prototype. De kracht van de Barometer schuilt in de herhaling. Het is niet de foto, maar de film die inzicht geeft in de ontwikkeling van onze concurrentiekracht. De aanbieding aan Provinciale Staten gaat dan ook vergezeld van de aanbeveling dat de Provincie in de nieuwe bestuursperiode de handschoen oppakt en de Brabantse concurrentiekracht systematisch gaat monitoren.

Meer weten?