Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

BOM investeert in Haermonics voor betere zorg na openhartchirurgie

BOM investeert in Haermonics voor betere zorg na openhartchirurgie

Haermonics, een spin-off van Amsterdam UMC, heeft de effectiviteit en veiligheid bewezen van het spoelen van het hartzakje na een openhartoperatie. Een experimentele opstelling zorgde voor significant minder bloedingsgerelateerde complicaties. BOM Brabant Ventures en GAP Technologies investeren in het bedrijf voor de verdere ontwikkeling van de apparatuur en de disposables. Haermonics blijft samenwerken met Amsterdam UMC en vestigt zich in Eindhoven om samen te kunnen werken met lokale technologie partners in de Brainport regio.

Complicaties die in de hartchirurgie een gevolg zijn van het zogeheten “Retained Blood Syndrome” (RBS) zijn onder andere excessief bloedverlies, her-operaties voor bloedverlies en/of tamponade en postoperatief boezemfibrilleren. Deze complicaties leiden tot verhoogde morbiditeit en mortaliteit bij patiënten. Tijdens een gerandomiseerde klinische studie (RCT), uitgevoerd aan het Amsterdam UMC, is de postoperatieve spoelmethode, Continuous Postoperative Pericardial Flush (CPPF) geheten, vergeleken met een controlegroep. Tijdens de studie, die onder 170 patiënten werd uitgevoerd, kwamen geen tamponades en her-operaties voor. In de controlegroep vonden in dezelfde periode één tamponade en drie her-operaties plaats.

Publicatie door de Lancet

Haermonics zal, gebaseerd op de positieve studieresultaten, het gepatenteerde en volledig geautomatiseerde apparaat en disposables verder ontwikkelen om zo onnodige complicaties te voorkomen en de hartchirurgie daadwerkelijk veiliger te maken. De relevantie van het probleem is bevestigd door STS, de Amerikaanse beroepsvereniging van openhartchirurgen. De STS heeft onlangs een nieuwe standaard gepubliceerd, waarin ze voorschrijft de drains postoperatief actief open te houden. Hetgeen mogelijk is met de Haermonics technologie. De publicatie van de eerste gerandomiseerde studie is inmiddels gepubliceerd door de Lancet in eBiomedicine.

Complicaties voorkomen

David Koolbergen, uitvinder en medeoprichter: “Het is verwonderlijk dat door de jaren heen 2-5% RBS gerelateerde complicaties, soms zelfs met sterfte, min of meer geaccepteerd zijn geweest in de hartchirurgie. Met dit nieuwe postoperatieve drainagesysteem kunnen we deze complicaties voorkomen. Het Haermonics’ spoelsysteem pakt het probleem in de kern aan, doordat het de wonddrains continue openhoudt en het hartzakje helemaal schoon spoelt. Haermonics zal alles op alles zetten om zoveel mogelijk hartpatiënten van deze technologie gebruik te kunnen laten maken. Bovendien maken we de zorg voor patiënten goedkoper en tegelijkertijd verlichten we de lasten van het intensive care personeel.”

Mercedes Tuin, senior investment manager van BOM Brabant Ventures: “Wij geloven dat Haermonics een belangrijke speler kan worden in de openhartchirurgie. Deze vernieuwende technologie kan het leven van veel patiënten verbeteren. Tegelijkertijd is het een eenvoudig te implementeren systeem dat de kosten van ons zorgsysteem vermindert. We zijn er trots op dat we deze innovatie nu in Brainport kunnen doorontwikkelen.“

Meer weten over de investeringen van BOM Brabant Ventures in medische technologie?