Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

BOM maakt zich na succesvol 2016 op voor nieuwe meerjarenperiode

BOM maakt zich na succesvol 2016 op voor nieuwe meerjarenperiode

Tilburg, 8 juni 2017 – BOM Holding B.V. (de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) maakt zich na een succesvol 2016 op voor een nieuwe meerjarenperiode, waarin de ondersteuning van innovatieve Brabantse bedrijven met groeipotentie- en ambitie een centrale rol zal spelen. Dat blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag van de BOM.

In 2016 wist BOM door ondersteuning van buitenlandse bedrijven voor de vierde keer in zijn geschiedenis meer dan duizend arbeidsplaatsen te creëren en werd een recordbedrag aan buitenlandse investeringen aangetrokken. Ook zette de BOM stappen in het stimuleren van internationalisering van het MKB, een nieuwe opdracht die ertoe moet bijdragen dat steeds meer veelbelovende Brabantse ondernemingen over de grens kijken voor de verwezenlijking van hun groeiambities.

Bovendien heeft de BOM zich voorbereid op een nieuw meerjarenplan en zijn de belangrijkste doelstellingen voor de periode 2013-2016 gerealiseerd. Zo ondersteunde de BOM de afgelopen vier jaar ruim 170 innovatieve samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en (kennis)instellingen, werden het Innovatiefonds Brabant en Energiefonds Brabant geïntroduceerd en leidde de herontwikkeling van het voormalige MSD-terrein in Oss tot een bruisende lifesciencescommunity – met de verkoop van Acerta en BioNovion in 2015 als voorlopig hoogtepunt.

Met de afsluiting van de oude meerjarenperiode is voor president-commissaris Jan Hommen een natuurlijk moment aangebroken om terug te treden. Hommen legt per 1 oktober, aan het einde van zijn vierjarige termijn, zijn functie neer. “We kunnen trots zijn op de ontwikkeling die de BOM de afgelopen vier jaar heeft doorgemaakt”, aldus Hommen. “De organisatie en dienstverlening zijn structureel naar een hoger plan getild. De BOM heeft aan het begin van de nieuwe meerjarenperiode een goede uitgangspositie om een bijdrage te kunnen blijven leveren aan de duurzame versterking van Brabant.”

Jan Pelle, algemeen directeur van de BOM, beaamt dat: “We kijken terug op een bijzonder jaar en een succesvolle meerjarenperiode, waarin Brabant uit een crisis is gekomen en economische versterking op diverse terreinen vorm heeft gekregen. De heer Hommen heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de BOM in de afgelopen vier jaar. Wij willen hem bedanken voor zijn grote betrokkenheid en inzet voor de BOM en de Brabantse economie.” 

Jan Hommen wordt opgevolgd door René Penning de Vries. Hij is sinds 2013 commissaris bij de BOM. Daarnaast is hij voorzitter van Health Valley en vervult hij toezichthoudende rollen bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen en Neways Electronics International N.V. in Son. Voorts is Penning de Vries het Boegbeeld ICT in het topsectorenbeleid. Penning de Vries was eerder senior vicepresident en CTO bij Philips Semiconductors en voorzitter van de raad van bestuur van NXP. Bert Pauli, gedeputeerde Economie en Internationalisering: “René Penning de Vries wordt president-commissaris in een periode dat de BOM haar dienstverlening nog verder toespitst op de behoefte van het ambitieuze Brabantse bedrijfsleven. Hij kan daarbij voortbouwen op het goede werk van Jan Hommen, die ik daarvoor van harte wil bedanken.”  

De komende vier jaar richt de BOM haar dienstverlening op veelbelovende Brabantse ondernemingen met groeiambities, op buitenlandse bedrijven die het Brabantse ecosysteem versterken en op duurzame energieprojecten. De BOM zal bedrijven en innovatieprojecten steeds meer selecteren op potentiële economische en maatschappelijke impact. Daarnaast werkt de BOM in nauwe samenwerking met (inter)nationale en regionale partners aan de optimale beschikbaarheid van en toegang tot de vijf resources die bedrijven nodig hebben om te kunnen innoveren en groeien: kennis, talent, faciliteiten, markten en kapitaal.

Financiële resultaten 2016

De BOM heeft 2016 afgesloten met een negatief financieel resultaat van € 1,3 miljoen vergeleken met een positief resultaat van € 10,0 miljoen in het voorgaande jaar. Dit verschil is voor een groot deel toe te schrijven aan de (gedeeltelijke) verkoop van de aandelen in Acerta en BioNovion in 2015. Daarnaast bevat het resultaat 2016 enkele incidentele buitengewone lasten met als meest materiële post de verschuiving van de risico-reserves (eigen vermogen) naar kortlopende schulden (vreemd vermogen). Indien het resultaat 2016 wordt gecorrigeerd voor deze incidentele buitengewone lasten resteert een genormaliseerd resultaat voor gewone bedrijfsuitoefening 2016 van € 0,04 miljoen positief (2015: € 5,7 miljoen negatief). Financieel gezien laten de diverse bedrijfsactiviteiten van de BOM daarmee een stabiele ontwikkeling zien. De samenstelling van het resultaat over 2016 is als volgt:

Vooruitzichten 2017

Voor de periode 2017-2020 is een nieuwe koers uitgezet die de BOM samen met partners en stakeholders wil invullen. Daarnaast heeft de BOM als ‘ontwikkelingsmaatschappij’ zelf ook de ambitie om te blijven ontwikkelen om zodoende ondernemingen beter te kunnen ondersteunen bij hun groeiambities. Een uitdagend perspectief hierin vormen de (inter)nationale politieke en economische ontwikkelingen. En de mogelijke gevolgen voor het vestigingsklimaat in Brabant.

Meer weten?