Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

BOM onderzoekt handel in warmte

BOM onderzoekt handel in warmte

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) stapt samen met een aantal Brabantse, Zeeuwse en Belgische partners in DOEN, een project om hergebruik van restwarmte te stimuleren.

Doel van project DOEN (Duurzame Ontwikkeling van Energie Neutraliteit) is om concrete programma’s voor uitwisseling van energie versneld van de grond te krijgen. De kennis die hiermee wordt opgedaan wordt gebruikt om een draaiboek en een toolbox te ontwikkelen waarmee energiemakelaars in de toekomst aan beide zijden van de grens vraag en aanbod van restwarmte beter bij elkaar kunnen brengen.

Het onderzoek van de BOM richt zich op twee grote energieprojecten in Brabant: de ontwikkeling van een Biomassacentrale in Bladel en de energievoorziening van 450 huizen in het nieuwbouwproject Heem van Selis in Boxtel.

Om de haalbaarheid van de centrale in Bladel te onderzoeken, brengt de BOM biomassabronnen, vraag en aanbod van restwarmte en het vergunningenstelsel in kaart. In Boxtel richt het onderzoek zich op de inventarisatie van alternatieve bronnen voor de verwarming van de nieuwbouwwoningen, die zonder aansluiting op het aardgasnet worden gebouwd.

In beide gevallen zal intensief worden samengewerkt met partijen aan beide zijden van de Belgisch-Nederlandse grens.

Het project, dat past in de ambitie om van Brabant in 2050 een energieneutrale provincie te maken. loopt tot 31 maart 2021 en wordt voor 50% bekostigd door Interreg, het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling.  

Meer weten?