Terug naar actueel

Brabant ziet aantal startups met 22 procent toenemen

27 juni 2024
Schermafbeelding 2024 06 27 082338

Het aantal Brabantse startups is sinds 2020 spectaculair gegroeid. Met 1462 startups heeft Brabant nu de op twee na grootste startup-populatie van alle Nederlandse provincies. Dit is een stijging van bijna 22 procent ten opzichte van 2020, toen er 1200 startups waren. Deze cijfers komen naar voren uit het vandaag gepubliceerde Birch-rapport, dat in opdracht van startuporganisatie Braventure is uitgevoerd.


Om een grondig beeld te krijgen van de sterke en zwakke punten van het Brabantse startupecosysteem, heeft Birch Consultants in opdracht van Braventure een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de positie van Brabant als provincie voor startups. Dit rapport, dat voortbouwt op een eerdere studie uit 2020, analyseert de ontwikkelingen van het Brabantse ecosysteem in de jaren tot 2023, gebruikmakend van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden.

Investeringen

Een cruciale bevinding uit het rapport is dat het startupecosysteem in Brabant niet alleen groeit in termen van het aantal startups, maar ook in investeringen in deze startups. Tussen 2016 en 2019 bedroeg het totale investeringsbedrag in Brabantse startups 369 miljoen euro, een bedrag dat steeg naar 1,3 miljard euro voor de periode 2020-2023. Met name is er een stijging te zien in investeringen in zogenaamde 'deep tech' startups. Het gemiddelde investeringsbedrag in 2023 bedroeg 7,2 miljoen euro in Brabant, tegenover 5,6 miljoen euro landelijk. Ook opvallend: de helft van de totale deeptechfinancieringen in Nederland ging in 2022 naar Brabantse bedrijven.

Bvandijk bom nl
“Brabant pakt steeds meer positie als startup-provincie. Dat is goed nieuws. Startups zijn onmisbaar voor het verdienvermogen van morgen. Kansen liggen er op het vlak van opschaling. Dit vraagt de komende jaren om extra inspanningen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, waar (internationaal) talent, een optimale infrastructuur en voldoende kapitaal onderdeel vanuit maken.”
Brigit van Dijk - Van de Reijt - algemeen directeur, BOM

Sterk startup ecosysteem

Het startup-ecosysteem van Noord-Brabant, met name in de regio Brainport Eindhoven, floreert en is dynamisch. Brainport Eindhoven staat bekend als een van Europa's toonaangevende technologiehubs, met een sterke focus op deep tech en onderzoek. Het hart van dit ecosysteem wordt gevormd door wereldwijd gerenommeerde bedrijven zoals ASML en Philips, die blijven innoveren op gebieden zoals halfgeleiders, geavanceerde productie en gezondheidstechnologie. Het Birch-rapport bevestigt Brainport als de startuphub van Brabant, maar ook andere regio's rond Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch en Oss groeien gestaag. Zo was weliswaar de absolute groei van het aantal startups het sterkst in Zuidoost-Brabant tussen 2020 en 2024, maar de relatieve groei sterker in andere Brabantse subregio's.

Moeite om te schalen

Desondanks blijkt uit het rapport dat het voor startups nog steeds een uitdaging is om op te schalen naar een 'scale-up' status. Slechts 4,4% van de startups in Brabant die sinds 2010 zijn opgericht, is erin geslaagd om uit te groeien tot meer dan 50 werknemers (scaleups), wat lager is dan het landelijk gemiddelde van 6,4%. Zuidoost-Brabant heeft nog steeds de grootste populatie aan scale-up bedrijven in Brabant en is bijna verdubbeld sinds 2020. Een van de oorzaken hiervoor is het tekort aan hoogopgeleid IT- en technologisch talent, wat een nationaal probleem is. Het rapport pleit ook voor intensievere samenwerking en minder versnippering tussen organisaties in Brabant om startups sneller te laten groeien.


Job Nijs, directeur Braventure: ”Met trots kunnen we zeggen dat Brabant nu in de top drie van grootste startupprovincies van Nederland zit, dankzij gezamenlijke inspanningen van de Brabantse startups en onze partners. Het is aan ons om samen met onze partnerorganisaties en de startups een ambitieuze agenda te ontwikkelen voor de komende jaren waarmee we nog verder op de lijst kunnen stijgen."


Marijn van Aerle, CTO en co-founder van scale-up Floryn: ”Voor startups en scale-ups zijn de mogelijkheden in Brabant enorm. De regio biedt niet alleen toegang tot kapitaal en kennis, maar ook een vruchtbare grond voor netwerken en samenwerking. We hebben gezien hoe snel we hier kunnen groeien, dankzij de steun van het ecosysteem en de focus op innovatie.”


Jacomine Ravensbergen, College van Bestuur Avans Hogeschool en voorzitter Braventure: ”De groei van het Brabantse startupecosysteem is een bewijs van de synergie tussen verschillende stakeholders in de regio. Van investeerders tot kennisinstellingen en provincie, iedereen draagt bij aan een omgeving waar startups kunnen floreren. Het is inspirerend om te zien hoe we samen bouwen aan een sterke basis voor toekomstige groei.”

'The Brabant Startup Ecosystem: Progress in the Entrepreneurial Ecosystem'

'The Brabant Startup Ecosystem: Progress in the Entrepreneurial Ecosystem'

Dit rapport onderzoekt de groei van het Brabantse startup-ecosysteem sinds 2020. Organisaties zoals Braventure en BOM werken samen om het ondernemerschapslandschap te verbeteren.

Lees verder op Braventure

Meer weten?

Bvandenhoogen bom nl

Bram van den Hoogen

Public Affairs Manager
Bekijk alle medewerkers

Deel deze pagina

Start making impact! Bekijk onze vacatures