Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

Brabantse economie groeit, maar alertheid is geboden

Brabantse economie groeit, maar alertheid is geboden

De Brabantse economie breekt record na record. Dat blijkt uit het Sociaal Economisch Beeld 2018, een jaarlijkse analyse van de Brabantse economie door SER Brabant. “Maar de groei valt stil als er nu geen actie wordt ondernomen,” aldus SER-voorzitter Elphi Nelissen, die waarschuwt voor belemmeringen.

Met een economische groei van 3,7% behoort Noord-Brabant tot de snelste groeiers van het land. De Brabantse economie groeit zelfs voor het vijfde achtereenvolgende jaar sterker dan het landelijk gemiddelde. Uitblinker is opnieuw de regio Zuidoost Brabant met een groeipercentage van 4,9%. De Brabantse economie groeit zo hard dat in vele sectoren nauwelijks geschikte werknemers meer te vinden zijn. De werkloosheid is inmiddels teruggelopen tot het niveau van voor de economische crisis.

Belemmeringen aan de groei

Hoewel voor het komend jaar nog positieve groeicijfers worden voorspeld, neemt de groeicurve af. Nelissen spreekt van ‘een systeem dat tegen haar eigen grenzen aanloopt’: “Ook de komende jaren zal er flink geïnvesteerd moeten worden om de groei vast te houden. Het is een misvatting dat we er nu al zijn. Investeringen op het gebied van mobiliteit, klimaat, de arbeids- en woningmarkt zijn een absolute voorwaarde.”

Rol van de BOM

Jan Pelle, algemeen directeur van de BOM: “We herkennen de conclusies uit het rapport. Daarom  werken we elke dag hard aan oplossingen voor de uitdagingen waar ondernemend Brabant voor staat. Denk aan de versnelde ontwikkeling van een ecosysteem voor slimme, groene mobiliteit, big data toepassingen en het stimuleren van de energietransitie.”

“Het zal niet vanzelf gaan, maar ik ben ervan overtuigd dat we met een goede dialoog tussen Brabantse ondernemers, overheden en kennisinstellingen in staat zijn om uitdagingen om te buigen in kansen. Daar dragen we graag aan bij.”

Klik hier voor het Sociaal-Economisch Beeld (SEB) Brabant 2018