Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

Breedbandfonds investeert € 35 miljoen in aanleg glasvezel in buitengebieden

Breedbandfonds investeert € 35 miljoen in aanleg glasvezel in buitengebieden

Het Breedbandfonds, dat wordt uitgevoerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), stelt onder voorwaarden een lening van 35 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de buitengebieden van Brabant. De lening wordt verstrekt aan de Maatschappij voor Breedband in Brabant (Mabib) B.V., een 100% dochter van de Maatschappij voor Aanleg van Breedband in Nederland (Mabin) B.V.

Witte gebieden

Mabib, die 35.000 adressen op het glasvezelnetwerk zal aansluiten, voldoet als enige aanvrager aan alle voorwaarden uit het Investeringsreglement van het Breedbandfonds. De financiering is toegekend onder voorwaarde dat de Europese Commissie, na toetsing van de staatssteunregels, goedkeuring verleent voor de lening. Ook moeten betrokken partijen (Mabib en BOM) binnen zes maanden tot een financieringsovereenkomst komen. In haar Digitale Agenda 2013-2020 stelt de Provincie Noord-Brabant dat de beschikbaarheid van breedband belangrijk is voor de economische groei en werkgelegenheid en een wezenlijke bijdrage levert aan een leefbaar en vitaal platteland. De provincie heeft daarom in 2014 het Breedbandfonds opgericht.

Doel is om de aanleg van breedband in de ‘resterende witte gebieden’ in Brabant mogelijk te maken. Het gaat dan om huishoudens en bedrijven in de buitengebieden. Met de toegekende financiering wil Mabib de provinciale ambitie vervullen om nagenoeg alle resterende witte adressen in Brabant van open en hoogwaardige breedbandverbindingen te voorzien.

Bedrijventerreinen

Provincie, BOM en betrokken partijen (zoals leveranciers van hoogwaardige breedbandverbindingen) gaan de komende periode in gesprek om een plan van aanpak te maken voor bedrijventerreinen die nu nog niet zijn voorzien van hoogwaardig toekomstvast breedband.