Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

Eerste openstelling R&D-regeling Einstein Telescope voor hightech bedrijven

Eerste openstelling R&D-regeling Einstein Telescope voor hightech bedrijven

Op maandag 23 oktober om 09.00 uur is de eerste oproep (call) open gegaan van de R&D-regeling technologiedomeinen Einstein Telescope voor hightech bedrijven. Het betreft het technologiedomein ‘trillingsvrij koelen’. Bedrijven kunnen bij deze openstelling in aanmerking komen voor een subsidie ter hoogte van maximaal € 2,585 miljoen.

Doel van de regeling is om innovatie en versnelde ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de Einstein Telescope te stimuleren. En daarmee het toekomstige verdienvermogen van Nederland te versterken. Hiervoor is in totaal € 12,085 miljoen beschikbaar vanuit het Nationaal Groeifonds.

Voor wie is de R&D-regeling?

De regeling staat open voor individuele bedrijven en samenwerkingsverbanden (consortia) rondom vijf technologiedomeinen die relevant zijn voor de Einstein Telescope. Het eerste domein betreft de ontwikkeling van trillingsvrij afkoelen van spiegels tot een temperatuur van 10-20 Kelvin (K). Specifiek wordt er gezocht naar partijen die aanvragen indienen voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en kwalificatie van trillingsvrije koelingseenheden. De aanvragers of consortia kunnen bestaan uit startups en MKB'ers, grote bedrijven en kennisinstellingen.

Beoordelingscriteria

De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke begeleidingsgroep. Deze begeleidingsgroep gebruikt bij de beoordeling van de R&D-projecten de volgende criteria: aansluiting bij het technologiedomein, economisch perspectief, kwaliteit van de aanvrager of het consortium en kwaliteit van het projectplan.

Programmamanager Jorg van der Meij (LIOF): “Een team van business developers staat klaar om vragen van ondernemers en kennisinstellingen te beantwoorden en hen te helpen bij hun aanvraag voor deze openstelling of voor de domeinen die nog volgen. Spelregel hierbij is dat ze actief zijn rondom een van de vijf technologiedomeinen en dat er een goede aansluiting is op de Einstein Telescope en mogelijke andere toepassingen.”

Aanvraagproces en timing

Geïnteresseerde partijen worden opgeroepen om hun interesse kenbaar te maken en een aanvraag in te dienen. Dat kan voor het technologiedomein trillingsvrij koelen tot en met 24 november 2023 23.59 uur. Meer info over de R&D-regeling, het team van business developers en de technologiedomeinen is te vinden op 

Einstein telescope for business

Einstein telescope for business

Om innovatie en versnelde ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de Einstein Telescope (ET) te stimuleren, wordt binnenkort een R&D-regeling gelanceerd voor hightechbedrijven. Hiervoor is € 12,085 miljoen beschikbaar.

Lees verder op Einstein Telescope for business

Meer weten?