Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

Europees project ‘Manufacturing NextMaterials' ondersteunt mkb bij opschaling en duurzaamheid in de maakindustrie

Europees project ‘Manufacturing NextMaterials' ondersteunt mkb bij opschaling en duurzaamheid in de maakindustrie

Op 1 januari 2024 is het project Manufacturing NextMaterials (MNM) van start gegaan, een ambitieus Europees initiatief gericht op het opschalen van prototypes naar testproductie van onderdelen en componenten met slimme en duurzame eigenschappen. Denk aan lichtgewichte auto-onderdelen en batterijmaterialen. Het doel is om zo'n 120 mkb-ondernemingen de nodige competenties te geven om de kloof tussen prototype en markt te overbruggen. Initiatiefnemer en leadpartner Oost NL werkt samen met verschillende Duitse en Nederlandse partners gedurende een looptijd van 4 jaar aan dit project.

Brug tussen prototyping en testproductie voor Material Technology

Het project MNM komt voort uit de noodzaak om mkb-ers in de materiaaltechnologie te ondersteunen. Vaak ondervinden deze bedrijven moeilijkheden bij het opschalen naar productie en het betreden van de markt, aangezien overheidssteun doorgaans stopt bij het stadium van prototypeontwikkeling. MNM richt zich op het aanpakken van deze barrières en biedt oplossingen voor vraagstukken met betrekking tot productietechnieken, kwaliteitsgarantie en naleving van wettelijke eisen. Het project overbrugt zo de kloof tussen prototyping en testproductie. Dit stelt de maakindustrie in staat om snel en efficiënt te reageren op de groeiende vraag naar slimme en duurzame producten. Denk aan duurzame materialen voor lichtgewicht voertuigen of voor veilige en recyclebare batterijen die beter zijn voor milieu en mens. En die ongezonde stoffen, zoals PFAS, vervangen.

Judith Inberg, project coordinator MNM en werkzaam bij Oost NL: “Gelderse en Overijsselse bedrijven in de materiaaltechnologie zien we worstelen met vraagstukken die zich aandienen nadat ze klaar zijn met de ontwikkeling van prototypes: hoe maak je een scherpe productie layout en welke productie technieken zijn voor mij het beste?"

Samenwerken aan de toekomst van de maakindustrie

Oost NL, NMWP.NRW en BOM zijn de kernpartners van het project. Samen met vijf kennisinstituten en CATO Composites, Application Centre van Saxion Hogeschool, Fraunhofer Innovation Platform van Universiteit Twente, Universiteit van Münster, Fraunhofer Institute for Battery Cell production en Rapid Technology Centre van Universiteit Duisburg-Essen werken ze aan drie zogenaamde Lighthouse-pilotprojecten.
In deze 'Lighthouse'-pilotprojecten werken Duitse en Nederlandse innovatiecentra samen om oplossingen te bieden voor drie belangrijke uitdagingen in de materiaaltechnologie. Uitdagingen op dit gebied liggen in het opzetten van een goede testproductie van composietmaterialen, het gebruik van 3D-printing om na de prototypefase te groeien, en de productietechnologie van slimme materialen, zoals die voor batterijen. Zo maken ze stappen in de opschaling van onderdelen en componenten uit de prototypefase naar marktklare producten.

Gedeputeerde Erwin Hoogland van de provincie Overijssel is enthousiast over de Duits-Nederlandse samenwerking: “Manufacturing NextMaterials is een prachtig grensoverstijgend project. Hoe mooi is het dat bedrijven en onderzoekers in Nederland én Duitsland zo meteen samen baanbrekende materialen gaan ontwikkelen. Waarmee ze ook nog eens bijdragen aan een duurzame toekomst van onze maakindustrie."

De projecten bieden ondersteuning aan mkb-ers op zowel technisch als zakelijk vlak, met een focus op testproducties. De kennispartners richten zich op technische obstakels, terwijl de kernpartners zich concentreren op zakelijke aspecten. Samen creëren ze grensoverschrijdende faciliteiten voor testproducties van composieten, geavanceerde batterijproductie en ondersteuning voor 3D-printing. MNM draagt bij door een roadmap te bieden voor blijvende samenwerking tussen innovatiecentra. Daarnaast worden workshops en trainingen georganiseerd om mkb-ers voor te bereiden op testproducties. Oost NL heeft budget gereserveerd voor het opzetten en uitvoeren van testproducties door mkb-ers, waarbij potentiële klanten en investeerders als waarnemers betrokken zijn.

Interesse en aanmelden

Het MNM project gaat open voor deelname van geïnteresseerde mkb-ers in de maakindustrie in het Duits-Nederlandse grensgebied in het tweede kwartaal 2024. Heb je nu al vragen, dan kan je terecht bij Judith Inberg (judith.inberg@oostnl.nl) of Hilde van der Pluym (hilde.vanderpluym@oostnl.nl).

Het project MNM

Het project MNM wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland en medegefinancierd door de Europese Unie, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), MWIKE NRW en MB Niedersachsen, alsmede de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant.